Giỏ hàng

7 trường hợp thu hồi sổ hộ khẩu

Bộ trưởng Công an Tô Lâm sáng nay khẳng định 'không có chủ trương thu sổ hộ khẩu để làm khó người dân'. Vậy thực tế việc thu hồi hộ khẩu được quy định thế nào

Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay, vấn đề công an địa phương khi triển khai Luật Cư trú mới đã thu hồi sổ hộ khẩu, gây phiền hà cho người dân trong giai đoạn chuyển tiếp từ quản lý hộ khẩu bằng giấy sang điện tử đã được ĐBQH nêu ra chất vấn Bộ trưởng Công an Tô Lâm.

Bộ trưởng Tô Lâm đã giải thích mục tiêu của việc chuyển đổi quản lý dân cư từ thủ công sang điện tử, trên cơ sở xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Lúc ấy, sổ hộ khẩu truyền thống sẽ không còn ý nghĩa. Mỗi người dân chỉ cần mang theo căn cước công dân gắn chíp là có thể tiến hành các giao dịch dân sự.

Bộ Công an “không có chủ trương thu hộ khẩu lại để làm khó cho nhân dân" - ông Tô Lâm khẳng định.

Vậy theo quy định, việc thu hồi sổ hộ khẩu được thực hiện như thế nào?

Luật Cư trú 2020 quy định từ ngày 1-1-2023, toàn bộ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy sẽ không còn giá trị sử dụng. Do đó, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp sẽ chỉ còn được sử dụng đến ngày 31-12-2022.

Sổ hộ khẩu chỉ còn được sử dụng đến ngày 31-12-2022, và sẽ bị thu hồi khi người dân thực hiện các thủ tục về cư trú dẫn tới thay đổi thông tin trong sổ. Ảnh: TP

Sổ hộ khẩu chỉ còn được sử dụng đến ngày 31-12-2022, và sẽ bị thu hồi khi người dân thực hiện các thủ tục về cư trú dẫn tới thay đổi thông tin trong sổ. Ảnh: TP

Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu dân cư và không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu.

Cụ thể hóa nội dung này, Bộ Công an ban hành Thông tư 55/2021, trong đó khoản 2 Điều 26 quy định có 7 trường hợp khi người dân thực hiện các thủ tục về cư trú sẽ có thể dẫn tới thu hồi sổ hộ khẩu kể từ ngày 1-7-2021, gồm:

1. Thực hiện các thủ tục đăng ký thường trú.

2. Điều chỉnh thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú.

3. Tách hộ.

4. Xóa đăng ký thường trú.

5. Đăng ký tạm trú.

6. Gia hạn tạm trú.

7. Xóa đăng ký tạm trú.

Trong quá trình thực hiện các thủ tục trên với công an địa phương, nếu sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bị thay đổi thông tin thì cơ quan công an sẽ thu hồi và chuyển sổ giấy kèm hồ sơ đăng ký cư trú vào tàng thư hồ sơ cư trú, bảo quản, lưu trữ theo quy định.

Nghĩa là từ ngày 1-7-2021, khi người dân đi làm các 7 thủ tục trên mà dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì sẽ bị thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Nguồn PLO

Facebook Youtube Top