Giỏ hàng

Bà Trần Anh Đào phụ trách Ban điều hành HoSE

Từ ngày 20-5, ông Lê Hải Trà đã bị cách chức Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) do có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác. Cùng ngày, bà Trần Anh Đào, Phó Tổng giám đốc HoSE, được bổ nhiệm phụ trách Ban điều hành HoSE.

Ngày 20-5, Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đã ban hành Quyết định số 21/QĐ-HĐTV về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Lê Hải Trà, Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE), do đã có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác; Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về mặt Đảng.

Cùng ngày, bà Nguyễn Thị Việt Hà, Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị HoSE, đã ký văn bản thông báo bổ nhiệm bà Trần Anh Đào, Phó tổng giám đốc HoSE, phụ trách Ban điều hành HoSE.

Bà Trần Anh Đào phụ trách điều hành thay ông Lê Hải Trà

Bà Trần Anh Đào phụ trách điều hành thay ông Lê Hải Trà

Bà Trần Anh Đào sinh năm 1974, tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế TP HCM. Bà cũng là một trong những người gắn bó với thị trường chứng khoán Việt Nam từ những ngày đầu. Từ năm 2013, bà Đào được bổ nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc HoSE phụ trách mảng đấu giá và quản lý niêm yết.

Nguồn NLĐ

Facebook Youtube Top