Giỏ hàng

Bạc Liêu: Hỗ trợ 1 triệu cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Từ ngày 23/12/2022 phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi ở Bạc Liêu sẽ được khen thưởng và hỗ trợ 1 triệu đồng tiền viện phí.

Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu vừa thông qua Nghị quyết về việc Quy định mức hỗ trợ cộng tác viên dân số và chính sách khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó sẽ tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và hỗ trợ một lần 1 triệu đồng tiền viện phí cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, không vi phạm chính sách dân số.

Nghị quyết còn quy định: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố, thưởng kèm 20 triệu đồng/xã, phường, thị trấn thực hiện 3 năm liên tục đạt và vượt tỷ lệ 60% cặp vợ, chồng trong độ tuổi sinh con sinh đủ 2 con. Thời gian đánh giá việc xét khen thưởng lần đầu vào năm 2026 và xét hàng năm vào những năm tiếp theo.

Phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi ở Bạc Liêu sẽ được khen thưởng và hỗ trợ 1 triệu đồng tiền viện phí.

Phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi ở Bạc Liêu sẽ được khen thưởng và hỗ trợ 1 triệu đồng tiền viện phí.

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, thưởng kèm 40 triệu đồng/xã, phường, thị trấn có 5 năm liên tục đạt và vượt tỷ lệ 60% cặp vợ, chồng trong độ tuổi sinh con sinh đủ 2 con. Thời gian đánh giá việc xét khen thưởng lần đầu vào năm 2028 và xét hàng năm vào những năm tiếp theo.

Ngoài ra, Nghị quyết còn đề cập đến chính sách kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Theo đó, xã, phường, thị trấn đạt 100% ấp, khóm có quy ước nội dung về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh được đề xuất Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố khen thưởng một lần bằng hình thức Giấy khen, theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng. Cặp vợ, chồng sinh đủ 2 con một bề, có cam kết không sinh thêm con, chấp hành tốt chính sách dân số và thực hiện tốt việc nuôi con khỏe, dạy con ngoan được đề xuất Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố khen thưởng một lần bằng hình thức Giấy khen.

Về chính sách nâng cao chất lượng dân số, hỗ trợ chi phí khám sàng lọc, chẩn đoán trước sinh cho phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội và đồng bào dân tộc thiểu số theo giá dịch vụ y tế hiện hành tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ chi phí khám sàng lọc, chẩn đoán sơ sinh cho trẻ sơ sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội và đồng bào dân tộc thiểu số theo giá dịch vụ y tế hiện hành tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và chỉ thưởng kèm một lần 10 triệu đồng/xã, phường, thị trấn đạt 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe và khám sức khỏe định kỳ. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố cho cộng tác viên dân số thực hiện đạt, vượt chỉ tiêu về vận động đối tượng tham gia thực hiện sàng lọc trước sinh, sơ sinh; người cao tuổi tham gia khám sức khỏe định kỳ.

Đây là một trong những giải pháp nhằm khuyến khích duy trì vững chắc mức sinh thay thế ở những địa phương có mức sinh thay thế thấp hiện nay.

Nguồn Đại Đoàn Kết

Facebook Youtube Top