Giỏ hàng

Bạc Liêu: Ký kết quy chế phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT

Chiều 1/8, BHXH tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT giữa BHXH tỉnh và Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh, Tỉnh đoàn, Liên đoàn Lao động, Liên minh Hợp tác xã và Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Bạc Liêu.

Theo đó, BHXH tỉnh xây dựng kế hoạch, nội dung thông tin tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT; gương người tốt, việc tốt, kinh nghiệm hay trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT; biểu dương các tổ chức, cá nhân có sáng kiến, giải pháp để triển khai tốt công tác tuyên truyền, vận động, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình…

Đai diện lãnh đạo BHXH tỉnh Bạc Liêu ký kết Quy chế phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT với tỉnh Đoàn Bạc Liêu.

Đai diện lãnh đạo BHXH tỉnh Bạc Liêu ký kết Quy chế phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT với tỉnh Đoàn Bạc Liêu.

Các ngành, hội của tỉnh Bạc Liêu xây dựng kế hoạch truyền thông chính sách BHXH, BHYT, tổ chức dịch vụ nhận ủy quyền thu BHXH, BHYT; tuyên truyền, vận động, phát triển người tham gia BHXH, BHYT theo hình thức trực tiếp, tổ chức hội nghị khách hàng; lồng ghép tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về BHXH, BHYT; tổ chức các chương trình, chuyên mục tuyên truyền về BHXH, BHYT trên các phương tiện truyền thông của hội, ngành…

Đến hết tháng 6/2022, số người tham gia BHXH địa bàn tỉnh Bạc Liêu trên 618.180 người. Độ bao phủ BHYT đạt 66,12%. Tính số người đi ngoài tỉnh có tham gia BHYT thống kê trên dữ liệu hộ gia đình đạt 75,76%. Trong những tháng cuối năm, tỉnh Bạc Liêu tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông chính sách BHXH, BHYT tại địa phương. Trong đó, tập trung truyền thông trọng tâm, trọng điểm tới người dân theo cơ sở dữ liệu đã rà soát người chưa tham gia BHXH, BHYT để vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; đảm bảo thực hiện đạt và vượt mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Đại diện lãnh đạo BHXH tỉnh ký kết Quy chế phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT với Hội cụ chiến binh Bạc Liêu.

Đại diện lãnh đạo BHXH tỉnh ký kết Quy chế phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT với Hội cụ chiến binh Bạc Liêu.

Thay mặt lãnh đạo BHXH tỉnh, Giám đốc Lê Danh Đấu khẳng định BHXH, BHYT là hai trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội và cần có sự quan tâm, vào cuộc triển khai thực hiện của cả hệ thống chính trị.

Nguồn Đại Đoàn Kết

Facebook Youtube Top