Giỏ hàng

Bạc Liêu: Trước năm học mới, lo thiếu giáo viên

Ngành Giáo dục tỉnh Bạc Liêu đang chỉ đạo triển khai thực hiện thỉnh giảng, hợp đồng giáo viên với những đơn vị trường thiếu giáo viên.

Quy mô phát triển giáo dục các cấp học tăng, dẫn đến thiếu giáo viên 

Theo Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu, năm học 2021 - 2022, toàn tỉnh còn thiếu hơn 1.300 giáo viên các bậc học, trong đó giáo viên mầm non thiếu 459 người, tiểu học thiếu 414 người, giáo viên THCS thiếu 189 người, giáo viên THPT thiếu 239 người.

Tỷ lệ giáo viên trên cấp học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa đạt, tỷ lệ giáo viên/lớp của cấp mầm non là 1,62 giáo viên/ lớp, tiểu học là 1,27 giáo viên/lớp, THCS là 1,77 giáo viên/lớp và THPT là 1,75 giáo viên/lớp.

Ông Dương Hồng Tân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu cho biết, nguyên nhân của việc thiếu giáo viên ở các đơn vị sự nghiệp giáo dục trong các năm học vừa qua là do quy mô phát triển giáo dục của các cấp học tiếp tục tăng, nhất là đối với cấp học THCS, THPT. Vì vậy, nhu cầu giáo viên giảng dạy cũng tăng theo. Trong khi biên chế được giao còn thấp so với định mức quy định.

Bên cạnh đó, nhiều năm liền biên chế sự nghiệp giáo dục chưa được xem xét, giải quyết bổ sung theo quy mô phát triển giáo dục và hàng năm lại bị cắt giảm cơ học (thực hiện tinh giản biên chế hàng năm theo chỉ tiêu được giao - PV) nên biên chế được giao chưa đảm bảo cho yêu cầu thực hiện hiện nhiệm vụ.

Hiện nay toàn tỉnh Bạc Liêu còn thiếu hơn 1.300 giáo viên ở các bậc học.

Hiện nay toàn tỉnh Bạc Liêu còn thiếu hơn 1.300 giáo viên ở các bậc học.

Điều đáng nói là ở cấp tiểu học sẽ có thêm môn Tin học và môn tiếng Anh sẽ được dạy từ lớp 1 nên cấp học này chắc chắn phải tuyển mới giáo viên Tin học và tuyển thêm giáo viên tiếng Anh.

Ở cấp trung học phổ thông có 2 môn học mới hoàn toàn cũng được đưa vào giảng dạy, đó là môn Âm nhạc và Mĩ thuật. Điều đặc biệt là cấp học này phải tuyển mới toàn bộ giáo viên 2 môn học này. Bởi, chương trình năm 2000 chỉ dạy môn Âm nhạc và Mĩ thuật đến hết học kỳ I của lớp 9 và cấp trung học phổ thông thì không có 2 môn học này.

“Chỉ riêng tuyển mới giáo viên Tin học, tuyển thêm giáo viên tiếng Anh ở cấp tiểu học và giáo viên Âm nhạc và Mĩ thuật ở cấp trung học phổ thông bây giờ và những năm tới đây ngành Giáo dục phải tuyển rất nhiều giáo viên. Trong khi, những người giỏi về Tin học và tiếng Anh rất ít khi xin đi dạy vì thu nhập thấp hơn rất nhiều. Giáo viên Âm nhạc và Mĩ thuật rất kén người học nên chuyện thiếu giáo viên các môn học này có lẽ sẽ chưa thể khắc phục ngay trong vài năm tới”, ông Dương Hồng Tân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu nói.

Kiến nghị bổ sung biên chế ngành giáo dục các cấp học

Để khắc phục tình trang trên, ngành Giáo dục tỉnh Bạc Liêu đã đề ra những giải pháp quy hoạch, sắp xếp lại hệ thống trường lớp; chủ động điều chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu; tổ chức tốt việc bố trí, điều động, phân công giáo viên bảo đảm sát với nhu cầu thực tế của từng trường tránh dẫn đến tình trạng dư thừa cục bộ ở một số cơ sở giáo dục.

Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã và đang tích cực xây dựng Kế hoạch tuyển dụng giáo viên cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập theo phân cấp trong đó huyện Đông Hải, Vĩnh Lợi đã hoàn thành việc tuyển giáo viên.

Ông Trần Bằng Phi, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP Bạc Liêu cho biết, thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2022, UBND thành phố vừa thông báo tuyển dụng 33 giáo viên, trong đó giáo viên mầm non 17 người, giáo viên tiểu học 16 người (dạy môn thể dục 1 người, dạy môn tin học 1 người, dạy môn tiếng Anh 2 người, dạy và chủ nhiệm lớp 12 người).

Việc tuyển dụng này sẽ khắc phục được tình trạng thiếu giáo viên nhất là giao chủ nhiệm lớp ở bậc tiểu học.

Giờ học tại trường Tiểu học Kim Đồng TP Bạc Liêu.

Giờ học tại trường Tiểu học Kim Đồng TP Bạc Liêu.

Ông Hùng Cao Khải, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu cho biết, “trong năm học 2022 - 2023, sẽ tập trung điều chỉnh giáo viên ở các điểm trường. Trong đó sử dụng giáo viên dạy Toán Tin ở cấp THCS xuống dạy ở tiểu học sẽ khắc phục tình trạng thiếu giáo viên dạy môn Tin học ở cấp tiểu học theo yêu cầu mới.

Đối với số giáo viên còn thiếu khi thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới, phòng đã báo cáo UBND huyện đề nghị UBND tỉnh bổ sung trong thời gian tới.

Hiện nay, ngành Giáo dục tỉnh Bạc Liêu cũng đang chỉ đạo triển khai thực hiện thỉnh giảng, hợp đồng giáo viên với những đơn vị trường thiếu giáo viên. Đồng thời bổ sung, bố trí kinh phí kịp thời để chi trả tiền dạy vượt giờ so với định mức của giáo viên ở tất cả các cấp học.

Bên cạnh đó, đề xuất Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Chính phủ bổ sung số biên chế ngành giáo dục hiện còn thiếu ở tất cả các cấp học cho địa phương.

Nguồn Đại Đoàn Kết

Facebook Youtube Top