Giỏ hàng

Bộ Quốc phòng: Gặp mặt đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Cà Mau

Ngày 15-9, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam gặp mặt, đón tiếp đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Cà Mau.

Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Cà Mau đã đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống yêu nước, cùng với quân, dân cả nước đóng góp to lớn sức người, sức của cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Theo báo cáo, toàn tỉnh hiện có 16.580 thương binh, 297 bệnh binh, gần 18.000 liệt sĩ, 2.510 Bà mẹ Việt Nam anh hùng... Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Cà Mau đã nỗ lực, trách nhiệm thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng.

 Trung tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu tại buổi gặp mặt.

 Trung tướng Trịnh Văn Quyết trao quà tặng đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Cà Mau.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết trao quà tặng đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Cà Mau. 

Trung tướng Trịnh Văn Quyết chụp hình lưu niệm với đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Cà Mau.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết chụp hình lưu niệm với đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Cà Mau.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Trịnh Văn Quyết bày tỏ lòng biết ơn cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau đã che chở, giúp đỡ bộ đội trong thực hiện các nhiệm vụ trong chiến đấu và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Trung tướng Trịnh Văn Quyết cho biết, thời gian qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tích cực chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành và triển khai thực hiện nhiều chính sách mới liên quan đến quân đội và hậu phương quân đội; chính sách đối với người có công; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, góp phần xóa đói giảm nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống cho các đối tượng chính sách.

Nguồn QĐND

Facebook Youtube Top