Giỏ hàng

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm lãnh đạo 6 đơn vị

Ông Bùi Hoàng Phương, Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông được điều động giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. Ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử được điều động giữ chức Cục trưởng Cục Báo chí.

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố quyết định bổ nhiệm, điều động nhân sự của 6 đơn vị trực thuộc Bộ.

Theo đó, từ ngày 1/10/2022, ông Bùi Hoàng Phương, Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ này, thay cho ông Phạm Minh Tiến, người vừa có quyết định nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Nguyễn Thành Chung, Phó Chánh Thanh tra Bộ được giao phụ trách điều hành Thanh tra Bộ từ ngày 1/10/2022 cho đến khi có quyết định khác.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và các Thứ trưởng trao quyết định bổ nhiệm cán bộ 6 đơn vị trực thuộc. Ảnh: Mic.gov.vn

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và các Thứ trưởng trao quyết định bổ nhiệm cán bộ 6 đơn vị trực thuộc. Ảnh: Mic.gov.vn

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin cũng được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ông Đỗ Công Anh, Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Quốc gia được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông từ ngày 1/10/2022, thay cho ông Võ Quốc Trường, người vừa nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông từ ngày 01/10/2022.

Ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và thông tin điện tử được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử từ ngày 30/9/2022.

Nguồn Tiền Phong

Facebook Youtube Top