Giỏ hàng

Cà Mau có 2 danh mục kêu gọi đầu tư nước ngoài

Chính phủ vừa Ban hành Danh mục quốc gia các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2025 với 151 danh mục thuộc 9 lĩnh vực về hạ tầng: giao thông; khu công nghiệp, khu kinh tế; năng lượng; công nghệ thông tin; y tế; thể thao và du lịch.... Cà Mau có 2 danh mục được đưa vào kêu gọi đầu tư giai đoạn này.

Theo đó, Cảng biển tổng hợp Hòn Khoai (Tân Ân, Ngọc Hiển) được đề xuất xây dựng cầu cảng để bốc xếp hàng hoá tổng hợp, container, đáp ứng nhu cầu xuất, nhập khẩu hàng hoá; xây dựng các bến hàng rời, xăng dầu khí hoá lỏng và các bến cho tàu lai dắt, tuần tra. Quy mô dự án với khả năng đón tàu có tải trọng đến 250.000 DWT với hình thức liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài, khoảng 3,5 tỷ USD.

Cụm đảo Hòn Khoai phù hợp cho xây dựng hệ thống cảng biển tổng hợp.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu phí thuế quan Khu kinh tế Năm Căn (thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn) cũng được Chính phủ đưa vào danh mục kêu gọi đầu tư nước ngoài trong giai đoạn 2021-2025. Đây là dự án đầu tư về hạ tầng nhằm đáp ứng yêu cầu các dự án đầu tư thứ cấp vào Khu kinh tế Năm Căn thuộc các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ trên diện tích 800 ha theo hình thức liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài./.

Theo CMO

Facebook Youtube Top