Giỏ hàng

Cà Mau có thêm 7 xã 'về đích' nông thôn mới

Từ đầu 2022 đến nay, tỉnh Cà Mau có thêm 7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 1 xã 'về đích' nông thôn mới nâng cao.

Đường sá vùng quê hẻo lánh xã Phú Tân, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau “thay da đổi thịt” nhờ xây dựng nông thôn mới.

Đường sá vùng quê hẻo lánh xã Phú Tân, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau “thay da đổi thịt” nhờ xây dựng nông thôn mới.

Chiều 6/7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau trao quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đối với xã xã Phú Tân. Đây là xã thứ 7/8 của huyện Phú Tân được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và là xã thứ 52/82 của tỉnh Cà Mau “về đích” nông thôn mới.

Khi bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Phú Tân chỉ đạt 3/19 tiêu chí; 28/155km lộ giao thông (cả tuyến xã và ấp); thu nhập bình quân chỉ đạt 17 triệu đồng/người/năm; hộ nghèo gần 14%; nhà ở đạt chuẩn chỉ 8,5%... Nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, trực tiếp là cấp ủy, chính quyền địa phương cùng nỗ lực của các ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, quê hương Phú Tân từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, diện mạo nông thôn xã đã thay đổi rõ rệt, cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư xây dựng khang trang, đồng bộ. Trong đó, giao thông nông thôn nối liền đến xã và các ấp; tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên và an toàn đạt hơn 98%; 5/6 trường đạt chuẩn quốc gia; 10/10 ấp đã xây dựng trụ sở đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao của nhân dân; các mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả giúp nâng cao thu nhập bình quân của người dân lên 51,4 triệu đồng, góp phần kéo giảm hộ nghèo còn 1,47%...

Tại lễ công nhận, lãnh đạo tỉnh Cà Mau biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phú Tân nỗ lực đạt được trong thời gian qua, đồng thời nói rõ: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, mục tiêu nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Vì thế, xã đạt chuẩn nông thôn mới như Phú Tân chưa phải là danh hiệu cuối cùng, mà chỉ là tiền đề để tiếp tục thực hiện chương trình tốt hơn trong thời gian tới, hướng đến mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới mới kiểu mẫu nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao hơn của người dân.

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh phấn đấu có khoảng 80% số xã toàn tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới (có 20% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao) và có từ hai đơn vị cấp huyện trở lên đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có huyện Phú Tân. Đến nay, toàn tỉnh đã có 52/82 xã về đích nông thôn mới và 1 xã là Tân Dân (huyện Đầm Dơi) đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, chiếm 63,4% tổng số xã trong toàn tỉnh và tăng 11 xã nông thôn mới so cuối năm 2020.

Để hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2021-2025, Cà Mau huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đang thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn... Trong xây dựng nông thôn mới, người đứng đầu chính quyền tỉnh Cà Mau lưu ý các sở ngành và các địa phương trong tỉnh phải làm thực chất và không chạy theo thành tích, phải lấy sự hài lòng và thu nhập của người dân làm thước đo để đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới, tạo sự đồng thuận trong nhân dân...

Nguồn Nhân Dân

Facebook Youtube Top