Giỏ hàng

Cà Mau còn 05 xã vùng đỏ về dịch Covid-19

Theo quyết định công bố cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp xã, phường, thị trấn (cấp xã) (trừ khu vực phong tỏa) trên địa bàn tỉnh được Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau ký ban hành ngày 14/11/2021, có hiệu lực thi hành từ 00 giờ ngày 15/11/2021, trên địa bàn tỉnh còn 05 xã vùng đỏ (cấp độ 4), 34 xã vùng cam (cấp độ 3).

So với quyết định công bố cấp độ dịch cấp xã trước đó, trên địa bàn tỉnh đã giảm 02 xã vùng đỏ và 02 xã vùng cam.

Theo đó, 05 xã vùng đỏ gồm: Khánh Hội (huyện U Minh); thị trấn Sông Đốc, xã Khánh Bình Tây Bắc, Khánh Hưng (huyện Trần Văn Thời); Hàng Vịnh (huyện Năm Căn).

34 xã vùng cam gồm:  Phường 4, phường 5, phường 6, phường 7, phường 8, phường Tân Xuyên và xã Lý Văn Lâm, Tân Thành (thành phố Cà Mau); thị trấn Cái Đôi Vàm và các xã Việt Thắng, Rạch Chèo (huyện Phú Tân); thị trấn U Minh và các xã Khánh Thuận, Khánh Lâm (huyện U Minh); thị trấn Đầm Dơi và các xã Tạ An Khương, Trần Phán, Tân Đức, Tân Thuận, Tạ An Khương Nam, Tân Duyệt (huyện Đầm Dơi); thị trấn Cái Nước và các xã Phú Hưng, Đông Thới (huyện Cái Nước); thị trấn Thới Bình và xã Biển Bạch (huyện Thới Bình); thị trấn Trần Văn Thời và các xã Khánh Hải, Phong Điền, Lợi An, Trần Hợi (huyện Trần Văn Thời); thị trấn Rạch Gốc (huyện Ngọc Hiển); thị trấn Năm Căn và xã Hàm Rồng (huyện Năm Căn).

62 xã còn lại của các huyện, thành phố Cà Mau là vùng vàng (cấp độ 2). Toàn tỉnh không có xã vùng xanh (cấp 1).

Theo cổng TTĐT CM

Facebook Youtube Top