Giỏ hàng

Cà Mau: Đã giải ngân 96% gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Sau 4 tháng triển khai thực hiện gói tiền thuê nhà cho người lao động, tỉnh Cà Mau đã hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra với tỷ lệ giải ngân đạt 96%.

Ngày 15/4/2022, UBND tỉnh đã Cà Mau ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND về triển khai thực hiện chính sách tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 08-QĐ/TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố Cà Mau, các đơn vị liên quan, sự đồng hành của doanh nghiệp, do đó người lao động ở Cà Mau đã sớm nhận được tiền thuê nhà nên hầu hết đều rất phấn khởi sau khi nhận được khoản hỗ trợ này.

Người lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà

Người lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà

Là một trong những người nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà, anh N.V.A (hiện làm việc tại Công ty Cổ phần Chế biến và Dịch vụ thủy sản Cà Mau (CASES) cho biết: Anh đã được giải quyết nhận 3 tháng tiền hỗ trợ, mỗi tháng 500 nghìn đồng. Mặc dù số tiền này không nhiều nhưng cũng hỗ trợ phần nào trong sinh hoạt của gia đình anh.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Cà Mau, sau 4 tháng triển khai, tính đến ngày 17/8/2022, tỉnh Cà Mau đã giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho 9.099 lượt lao động, với số tiền hơn 6,4 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân so với số được UBND tỉnh phê duyệt đạt khoảng 96%.

Cũng theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Cà Mau, trước đó Sở đã có thông báo sau ngày 15/8/2022 ngưng nhận hồ giải quyết hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08 ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Kể từ thời điểm đó, nếu địa phương nào còn hồ sơ phát sinh sau thời gian trên thì Chủ tịch UBND cấp huyện phải chịu trách nhiệm thực hiện chính sách cho người lao động.

Theo quy định, sau khi có quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, kinh phí sẽ được chuyển về UBND cấp huyện. Khi đó, UBND cấp huyện sẽ chuyển tiền đến doanh nghiệp có người lao động được hỗ trợ. Doanh nghiệp sẽ có trách nhiệm chuyển tiền đến tay người lao động bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản.

Nguồn Công Thương

Facebook Youtube Top