Giỏ hàng

Cà Mau: Phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2022 – 2023

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh và kế hoạch tuyển sinh lớp 10 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Cà Mau năm học 2022 – 2023.
 Ngày 27/8/2022 hoàn thành xét tuyển vào lớp 1 năm học 2022 – 2023.


Đối với lớp 1 sẽ xét tuyển theo Thông tư số 28 ngày 04/9/2020 và đối với lớp 6 sẽ xét tuyển theo Thông tư số 11 ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố Cà Mau lập kế hoạch tuyển sinh và chỉ đạo các trường tiểu học, trường trung học cơ sở tổ chức tuyển sinh sau khi được UBND huyện, thành phố Cà Mau phê duyệt. Thời gian hoàn thành xét tuyển ngày 27/8/2022. 

Đối với việc thi tuyển vào lớp 10 Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển được tổ chức trong 03 ngày (23, 24 và 25/6/2022). Tuyển sinh 09 lớp chuyên, gồm: Toán, toán - tin, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh và 2 lớp không chuyên. Chỉ tiêu tuyển sinh không quá 385 học sinh. Đối tượng tuyển sinh là học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại tỉnh Cà Mau. Ngày nộp hồ sơ tuyển sinh từ ngày 13 đến ngày 17/6/2022. Thời gian chấm thi từ ngày 27 đến ngày 30/6/2022. Xét tuyển và công bố kết quả ngày 01/7/2022. Nhận đơn phúc khảo ngày 02 và 03/7/2022.

Đối với việc xét tuyển vào lớp 10 hệ giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên sẽ thực hiện theo Thông tư số 11 ngày 18/4/2014, Thông tư số 05 ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối tượng tuyển sinh là học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại tỉnh Cà Mau. Đối với những trường THPT ở địa bàn giáp ranh với tỉnh khác được quyền tuyển sinh ngoài tỉnh ở vùng lân cận nếu có đủ điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên. Học sinh có quyền đăng ký xét tuyển vào tất cả các trường THPT trên địa bàn tỉnh. Đợt 1: Nhận hồ sơ từ ngày 15/6 đến 30/7/2022; thời gian xét tuyển ngày 01 và 02/8/2022. Đợt 2: Nhận hồ sơ từ ngày 17 đến 20/8/2022; thời gian xét tuyển ngày 22/8/2022. Hồ sơ tuyển sinh nộp trực tiếp hoặc trực tuyến qua phần mềm tuyển sinh đầu cấp.

Đối với việc tuyển sinh lớp 10 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Cà Mau năm học 2022 – 2023: Địa bàn tuyển sinh trong tỉnh Cà Mau; chỉ tiêu tuyển sinh 125 học sinh. Tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển theo quy định hiện hành; xét tuyển học sinh xếp theo thứ tự có tổng điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Việc tuyển thẳng và chế độ ưu tiên, khuyến khích thực hiện theo Thông tư số 01 ngày 15/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 16 ngày 25/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau. Thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh từ ngày 15/6 đến ngày 15/7/2022. Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc gửi trực tuyến đến Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau. Thời gian công bố kết quả xét tuyển ngày 20/7/2022.

Theo cổng TTĐT CM

Facebook Youtube Top