Giỏ hàng

Cà Mau: Tuyên dương cán bộ Công đoàn và công nhân tiêu biểu tỉnh Cà Mau năm 2022

Sáng ngày 28/7/2022, Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức hội nghị tuyên dương cán bộ Công đoàn và công nhân tiêu biểu tỉnh Cà Mau năm 2022.Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thanh Triều; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Huỳnh Khải đã đến dự.


Các cán bộ công đoàn và công nhân tiêu biểu được tuyên dương tại hội nghị.

Trong những năm qua, phong trào thi đua trong cán bộ công đoàn và công nhân, viên chức, lao động tỉnh Cà Mau đã được các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai rộng khắp, thu hút đông đảo đoàn viên công đoàn, người lao động hưởng ứng tham gia.

Các cấp công đoàn tích cực hướng dẫn, chỉ đạo các phong trào thi đua: "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo"; "Học tập nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"; “Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, chống lãng phí, chống các tệ nạn xã hội”. Ngoài ra, các cấp công đoàn chú trọng hơn đến công tác nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc. Từ phong trào này, đã khơi dậy được tiềm năng, trí tuệ của đoàn viên, công nhân lao động, tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, các hoạt động an sinh xã hội của các cấp công đoàn ngày càng được mở rộng và có hiệu quả. Vận động công nhân, viên chức, lao động ủng hộ các quỹ "Ngày vì người nghèo" được 1,5 tỷ, “Đền ơn đáp nghĩa” được hơn 3 tỷ. Các cấp công đoàn đã vận động quỹ “Mái ấm công đoàn” được trên 15 tỷ đồng, hỗ trợ tiền xây mới và sửa chữa 421 căn nhà cho công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn nhà về nhà ở.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh phát động phong trào thi đua và kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tập trung 5 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, tập trung đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua, ra sức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018-2023; chào mừng các ngày kỷ niệm và sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh, của công đoàn gắn với chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở - tự hào Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp”; tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua lớn do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở”; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”…

Dịp này, có 79 cán bộ công đoàn và 141 công đoàn viên là những công nhân lao động tiêu biểu trong các phong trào thi đua được Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên dương. Trong đó, có 30 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Theo cổng TTĐT CM
Facebook Youtube Top