Giỏ hàng

Cần 9 ngàn quyển tập trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Cà mau

 

Ngày 18/8/2022 BLL đồng hương BLCM tại TPHCM sẽ khánh thành 03 cầu đồng hương 125;126 và 127 tại tỉnh Cà mau. Được sự thống nhất của BTT, Ban TTTT, vận động Quý mạnh thường quân, các nhà hảo tâm 9 ngàn quyển tập trao cho các cháu tại địa phương có vị trí cầu Khánh thành, mỗi nơi 3ngàn quyển mỗi quyển 5ngàn đồng.Ủng hộ tập vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Khánh thành cầu.

BLL DONG HUONG BAC LIEU - CA MAU TAI TPHCM
TK: 0371 000 115 115 Vietcombank/ VCB, chi nhánh Tân Định
Nội dung: Tên tổ chức/ cá nhân - Ủng hộ tập học sinh

 Cầu đồng hương 125, khởi công ngày 24/4/2022 ấp Tân Thành B và ấp Tân An Ninh A, Xã Tạ An Khương Nam, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau Bê tông cốt thép 55 X 3,2; 2,5 tấn, cô Huyền Trân Califonia tài trợ 15.000 USD và xã đối ứng  50 triệu đồng.

Cầu đồng hương 126, khởi công ngày 25/4/2022 Kinh Xuôi, ấp Đồng Tâm B, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, cầu  Thép  37 X 2,0 , Chương trình VLSP tài trợ 135 triệu đồng, địa phương 45 triệu đồng.

Cầu đồng hương 127, khởi công ngày 25/4/2022, Kinh Cùng, ấp Tân Điền, xã Tân Hải, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Bê tông cốt thép 24 X 2,5 ; 2,5 tấn, ông KTS Cao Tấn Bửu tài trợ 180 triệu đồng, địa phương đối ứng 60 triệu đồng.

Tấn Tài
 

Facebook Youtube Top