Giỏ hàng

Công nhận xã Tân Dân, huyện Đầm Dơi đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021

Chiều ngày 18/5/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh để thảo luận, bỏ phiếu công nhận xã Tân Dân, huyện Đầm Dơi đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.
 Đại biểu tham dự cuộc họp.


Qua kết quả thẩm định của các sở, ngành chuyên môn, xã Tân Dân đạt 100% tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao so với quy định; không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao; có trên 96% hộ dân trên địa bàn hài lòng với kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao…

Tại cuộc họp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo, đề xuất các thành viên Hội đồng thẩm định tỉnh xem xét, bỏ phiếu thông qua để làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định công nhận xã Tân Dân, huyện Đầm Dơi đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 theo quy định. Qua đó, đề nghị xã Tân Dân tiếp tục duy trì, củng cố, hoàn thiện các tiêu chí, hướng đến xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới; củng cố, hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí mà tỷ lệ người dân hài lòng chưa cao như: kinh tế tập thể; văn hóa, văn nghệ; thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt; trồng hoa, hàng rào cây xanh; cảnh quan môi trường…

Hội đồng tiến hành bỏ phiếu kín, với 26/26 phiếu đồng ý công nhận xã Tân Dân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử chúc mừng xã Tân Dân, huyện Đầm Dơi được Hội đồng bỏ phiếu đồng ý công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Đồng thời, yêu cầu xã Tân Dân làm tốt hơn công tác thông tin, tuyền truyền về kết quả là xã đi đầu trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh hoàn thiện hồ sơ về công nhận xã Tân Dân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định. 

Theo cổng TTĐT CM

Facebook Youtube Top