Giỏ hàng

Công ty CP MTĐT Cà Mau lấy quỹ phúc lợi mua điện thoại tặng lãnh đạo

Ngày 28-7, thông tin từ thanh tra tỉnh Cà Mau cho biết, vừa thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại Công ty cổ phần môi trường đô thị Cà Mau (Công ty CP MTĐT Cà Mau), niên độ thanh tra từ năm 2019 đến năm 2021.

Trụ sở Công ty CP MTĐT Cà Mau

Trụ sở Công ty CP MTĐT Cà Mau

Qua thanh tra phát hiện, Công ty CP MTĐT Cà Mau chi quỹ phúc lợi chưa đảm bảo mục đích sử dụng quỹ với số tiền trên 107 triệu đồng (chi tiền mua 4 điện thoại Iphone 12 làm quà tặng cho 4 cá nhân quản lý điều hành công ty).

Ngoài ra, còn có các hạn chế, thiếu sót như:

Chi tiếp khách không lập kế hoạch cụ thể thông qua ban giám đốc theo quy chế về việc quản lý, sử dụng chi phí và các loại quỹ.

Chi phí nhiên liệu chưa xây dựng định mức nhiên liệu cụ thể cho các loại xe và các thiết bị cơ giới, chưa thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 18 Luật Phòng chống tham nhũng.

Chi tiền ăn cho cán bộ, công nhân viên tại hội nghị người lao động và tiền đặt ăn hội nghị đại hội cổ đông, nội dung chưa theo quy chế quản lý, sử dụng chi phí và các loại quỹ (chi tiền mặt).

Chi tiền hỗ trợ người dự họp sơ kết bán cổ phần hóa và họp thông qua các nội dung đại hội cổ đông thiếu chữ ký người nhận tiền.

Theo thanh tra, trách nhiệm thiếu sót, vi phạm nêu trên là chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc công ty và các bộ phận chuyên môn có liên quan của Công ty CP MTĐT Cà Mau.

Nguồn SGGP

Facebook Youtube Top