Giỏ hàng

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phương Anh đã hỗ trợ 4 căn nhà tình nghĩa 300 triệu đồng

Chiều 25/5, tại trụ sở Nhà máy Điện gió Hòa Bình 1 - Công ty Cổ phần đầu tư Điện gió Hòa Bình 1, UBND huyện Hòa Bình cùng Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phương Anh đã tổ chức lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội và ủng hộ Quỹ An sinh xã hội huyện Hòa Bình năm 2022.

Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình - Hồ Văn Linh và Phó tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phương Anh - Đào Văn Linh ký kết Biên bản ghi nhớ về việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội và ủng hộ Quỹ An sinh xã hội huyện Hòa Bình.

Theo đó, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phương Anh sẽ thực hiện các hoạt động hỗ trợ bằng nhiều hình thức như: Hỗ trợ quà; hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; ủng hỗ tiền mặt Quỹ an sinh xã hội. Đặc biệt là thành lập nguồn quỹ Vì Hòa Bình phát triển từ các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, kết hợp quảng bá hình ảnh của các Nhà máy Điện gió Hòa Bình 1, Hòa Bình 2 và Công ty Phương Anh với địa phương và khách tham quan. Với mục tiêu huy động mọi nguồn lực của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phương Anh hỗ trợ huyện Hòa Bình chăm lo giúp đỡ, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo, bệnh nhân nghèo, học sinh nghèo hiếu học cùng các hoạt động nhân đạo, nhân văn khác, góp phần thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Vì Hòa Bình phát triển”.

Nhân dịp này, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phương Anh đã hỗ trợ 4 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách trên địa bàn huyện, tổng trị giá 300 triệu đồng.

Theo BLO

Facebook Youtube Top