Giỏ hàng

Đề xuất không giao địa phương công bố giá vật liệu

UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT và Bộ Xây dựng không giao nhiệm vụ cho địa phương này xây dựng, công bố giá vật liệu đến chân công trình cho Dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn đi qua tỉnh Bạc Liêu.

UBND tỉnh Bạc Liêu kiến nghị giao chủ đầu tư các dự án thành phần, cụ thể là Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận chỉ đạo đơn vị tư vấn xác định giá VLXD đến chân công trình phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công và kế hoạch thực hiện cụ thể của công trình theo đúng quy định hiện hành nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong thực hiện các dự án xây dựng liên vùng, liên tỉnh và phù hợp với tình hình thực tế.

UBND tỉnh Bạc Liêu cho rằng, việc giao địa phương công bố giá vật liệu đến chân công trình cho gói thầu Dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn đi qua tỉnh Bạc Liêu là chưa phù hợp với quy định của Luật Xây dựng.

Theo quy định tại điểm a khoản 2 và khoản 3 Điều 2 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí ĐTXD, địa phương chỉ công bố hệ thống giá xây dựng công trình trong đó có giá VLXD chung cho địa bàn tỉnh, không công bố riêng cho một công trình, dự án cụ thể.

Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu không có các mỏ khoáng sản, VLXD như: đất, cát, đá… hoặc các nhà máy sản xuất VLXD như xi măng, bê tông đúc sẵn… Nguồn cung cấp VLXD cho địa phương được nhập từ các tỉnh, thành khác.

Mặt khác, các doanh nghệp, cơ sở kinh doanh VLXD trong tỉnh đều có quy mô vừa và nhỏ nên không có sẵn nguồn tại chỗ để đáp ứng nhu cầu về khối lượng, chủng loại VLXD cho dự án cao tốc.

Vì vậy, Bạc Liêu không có điều kiện để khảo sát, cập nhật đầy đủ, sát thực tế giá các chủng loại VLXD có sẵn trên địa bàn để công bố theo yêu cầu của Bộ GTVT.

Ngoài ra, dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông trong đó có đoạn Cần Thơ - Cà Mau đi qua địa bàn các tỉnh: Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu và Cà Mau, trong khi giá VLXD đến chân công trình/dự án phụ thuộc vào các yếu tố: vị trí nguồn cung cấp VLXD, khối lượng VLXD, thời điểm cung cấp, tiêu chuẩn, quy cách sản phẩm…

Vì vậy, khi giao các tỉnh, thành phố công bố giá VLXD đến chân công trình cho từng gói thầu/dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam sẽ có sự chênh lệch, không thống nhất về giá do phương án khảo sát, nguồn cung cấp VLXD để công bố ở từng địa phương là khác nhau.

Nguồn Xây Dựng

Facebook Youtube Top