Giỏ hàng

Đồng chí Trần Anh Thi, Trưởng phòng Tổng hợp, thuộc Văn phòng UBND tỉnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính

Ngày 07/7, tại Sở Tài chính, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ. 

Tại Hội nghị, đồng chí Ngô Công Hầu, Giám đốc Sở Nội vụ triển khai Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Trần Anh Thi, Trưởng phòng Tổng hợp, thuộc Văn phòng UBND tỉnh giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính. Thời gian bổ nhiệm là 05 năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều trao Quyết định cho đồng chí Trần Anh Thi

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, đồng chí Trần Anh Thi là cán bộ được đào tạo bài bản, đã trải qua quá trình rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phấn đấu về chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn trên cương vị mới, đồng chí Trần Anh Thi sẽ tiếp tục gương mẫu, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng; tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm của mình; không ngừng học tập nâng cao nhiệm vụ chuyên môn để cùng tập thể Sở Tài chính phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, vì mục tiêu chung là chăm lo đời sống nhân dân và vì sự phát triển của tỉnh nhà.

Theo cổng TTĐT BL

Facebook Youtube Top