Giỏ hàng

HĐND tỉnh Bạc Liêu thông qua các Nghị quyết về đầu tư công

Ngày 17/11, tại Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua hai nghị quyết quan trọng.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu Lữ Văn Hùng phát biểu tại Kỳ họp. Ảnh: Tuấn Kiệt – TTXVN

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu Lữ Văn Hùng phát biểu tại Kỳ họp. Ảnh: Tuấn Kiệt – TTXVN

Ngày 17/11, tại Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua hai nghị quyết gồm: Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2022 và Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương 2021-2025.

Cụ thể đối với Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2022, nguồn cân đối ngân sách được điều chỉnh giảm trên 21,7 tỷ đồng của 5 dự án và điều chỉnh tăng trên 21,7 tỷ đồng cho 17 dự án. Nguồn xổ số kiến thiết giảm trên 266,9 tỷ đồng của 27 danh mục, dự án và điều chỉnh tăng trên 266,9 tỷ đồng cho 25 dự án.

Đối với Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương 2021-2025, đại biểu thống nhất phương án điều chỉnh giảm trên 1,99 tỷ đồng của 4 danh mục và điều chỉnh tăng trên 1,99 tỷ đồng cho 5 danh mục. Đồng thời, nguồn xổ số kiến thiết điều chỉnh giảm trên 200 tỷ đồng cho 10 danh mục và điều chỉnh tăng trên 200 tỷ đồng cho 15 danh mục.

Tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu Lữ Văn Hùng nhấn mạnh, hai nghị quyết được 100% đại biểu thống nhất thông qua tại kỳ họp này có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển trước mắt và lâu dài của tỉnh, tạo cơ sở pháp lý để Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Qua đó, sẽ khắc phục được nguy cơ lãng phí nguồn lực đầu tư công; điều chỉnh một số dự án hết nhu cầu sử dụng vốn, bổ sung nguồn vốn cho một số dự án thiếu vốn…

Các đại biểu thông qua Nghị quyết tại kỳ họp họp thứ 7. Ảnh: Tuấn Kiệt – TTXVN

Các đại biểu thông qua Nghị quyết tại kỳ họp họp thứ 7. Ảnh: Tuấn Kiệt – TTXVN

Ông Lữ Văn Hùng đề nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương triển khai các nghị quyết vừa được thông qua. Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường hoạt động giám sát thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân, kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong thực tiễn triển khai để tổng hợp và phối hợp với UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu kịp thời, có giải pháp tháo gỡ, bảo đảm các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu lưu ý chỉ còn 3 tuần nữa là Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo các sở, ngành liên quan nhanh chóng hoàn thiện tờ trình, dự thảo nghị quyết đúng thời gian quy định.

Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh đôn đốc, tổ chức khảo sát, thẩm tra kỹ lưỡng nội dung tờ trình, dự thảo Nghị quyết. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tích cực nghiên cứu, thảo luận, góp ý nội dung văn bản và tham gia thảo luận, chất vấn để kỳ họp diễn ra thành công./.

Theo TTXVN

Facebook Youtube Top