Giỏ hàng

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần 4

Chiều 5/6, tại TP.HCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần 4-năm 2022 với chủ đề: 'Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập kinh tế sâu rộng trong tình hình mới.'

 Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ tư. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ tư. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) 

 Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ tư-năm 2022, tại TP.HCM. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ tư-năm 2022, tại TP.HCM. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) 

 Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ tư. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ tư. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) 

 Quang cảnh Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ tư. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Quang cảnh Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ tư. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) 

 Các đại biểu dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ tư. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Các đại biểu dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ tư. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) 

 Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu khai mạc diễn đàn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu khai mạc diễn đàn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) 

 Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với các đại biểu dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ tư. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với các đại biểu dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ tư. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) 

 Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với các đại biểu dự Diễn đàn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với các đại biểu dự Diễn đàn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) 

 Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng trao đổi với các đại biểu dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ tư. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng trao đổi với các đại biểu dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ tư. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) 

 Thủ tướng Phạm Minh Chính vui vẻ trao đổi với các đại biểu dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ tư. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính vui vẻ trao đổi với các đại biểu dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ tư. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) 

 Thủ tướng nói chuyện với các đại biểu dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ tư. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng nói chuyện với các đại biểu dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ tư. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) 

Nguồn VietnamPlus

Facebook Youtube Top