Giỏ hàng

Hợp nhất Chi cục Đăng kiểm Bạc Liêu và Cà Mau thành Chi cục Đăng kiểm số 17

Sắp tới, Chi cục Đăng kiểm Bạc Liêu sẽ thực hiện sáp nhập với Chi cục Đăng kiểm Cà Mau thành Chi cục Đăng kiểm số 17 (Chi cục Đăng kiểm số 17 có Chi nhánh Đăng kiểm Bạc Liêu). Đây là đề nghị của Cục Đăng kiểm Việt Nam trình Bộ Giao thông - Vận tải (GT-VT) và đã được Bộ ban hành Quyết định phê duyệt phương án sắp xếp tổ chức bộ máy.

 

Thực hiện các bước đăng kiểm xe tại Chi cục Đăng kiểm Bạc Liêu. Ảnh: T.H

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, Nghị định 101/2020/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ đã quy định cụ thể tiêu chí thành lập Chi cục và tương đương, số lượng cấp phó của người đứng đầu Chi cục. Tuy nhiên, khi đối chiếu với các quy định của pháp luật hiện hành và qua rà soát cho thấy, trong cơ cấu tổ chức của Cục Đăng kiểm Việt Nam có một số Chi cục chưa đáp ứng tiêu chí về số lượng công chức tối thiểu để thành lập như các Chi cục Đăng kiểm: số 13, Trà Vinh, Sóc Trăng, Tiền Giang và Bến Tre. Bên cạnh đó, một số Chi cục Đăng kiểm có vị trí địa lý gần nhau, chức năng, nhiệm vụ giống nhau, thiếu đội ngũ đăng kiểm viên như các Chi cục Đăng kiểm: số 13, số 4, Trà Vinh và Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau, Tiền Giang và Bến Tre nên cần tổ chức lại để giảm đầu mối và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trên cơ sở đề nghị của Cục Đăng Việt Nam, Bộ GT-VT đã ban hành Quyết định phê duyệt phương án sắp xếp tổ chức bộ máy của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Theo đó, sẽ tiến hành sáp nhập các Chi cục Đăng kiểm số 13 vào Chi cục số 4; hợp nhất Chi cục Đăng kiểm Sóc Trăng với Chi cục Đăng kiểm Trà Vinh thành Chi cục Đăng kiểm số 16; hợp nhất Chi cục Đăng kiểm Bạc Liêu với Chi cục Đăng kiểm Cà Mau thành Chi cục Đăng kiểm số 17 (Chi cục Đăng kiểm số 17 có Chi nhánh Đăng kiểm Bạc Liêu); hợp nhất Chi cục Đăng kiểm Bến Tre với Chi cục Đăng kiểm Tiền Giang thành Chi cục Đăng kiểm số 18.

Việc sắp xếp, tổ chức lại các Chi cục Đăng kiểm nêu trên nhằm đáp ứng tiêu chí thành lập tổ chức và tinh gọn tổ chức bộ máy, góp phần giảm bớt số lượng các Chi cục và giảm bớt số lượng lãnh đạo các Chi cục trực thuộc là cần thiết. Ông Trần Quốc Thái - Giám đốc Chi cục Đăng kiểm Bạc Liêu, cho biết: “Theo lộ trình, có thể hai Chi Cục đăng kiểm Bạc Liêu và Cà Mau sẽ sáp nhập vào đầu năm 2023”.

Theo BLO

Facebook Youtube Top