Giỏ hàng

Năm 2022, Cà Mau phát triển mới và tiêu chuẩn hóa ít nhất 40 sản phẩm OCOP

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tỉnh Cà Mau năm 2022.
 

 

Năm 2022, tỉnh Cà Mau đạt mục tiêu nâng hạng ít nhất 03 sản phẩm đã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao lên 4 sao.


Năm 2022 là năm phát triển sản phẩm OCOP của tỉnh, đặc biệt với sự kiện Cà Mau đăng cai tổ chức Diễn đàn OCOP vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2023. Theo kế hoạch của Đề án, để chuẩn bị các công tác tổ chức và từng bước nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình OCOP, tỉnh Cà Mau tập trung phát triển mới và tiêu chuẩn hóa ít nhất 40 sản phẩm; công nhận mới ít nhất 30 sản phẩm đạt 3 - 4 sao. Nâng hạng ít nhất 03 sản phẩm đã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao lên 4 sao. Phát triển, nâng cấp ít nhất 28 - 30 tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP. Củng cố, nâng cao chất lượng kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP tại các điểm trưng bày trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, hướng dẫn, hỗ trợ 77 sản phẩm OCOP đã được tỉnh công nhận tham gia các hoạt động kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm. Xây dựng kế hoạch tổ chức Diễn đàn Kết nối sản phẩm OCOP vùng Đồng bằng sông Cửu Long tỉnh Cà Mau năm 2023.

Theo cổng TTĐT CM

Facebook Youtube Top