Giỏ hàng

Ông Nguyễn Ngọc Hòa là Tân Chủ tịch Hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Đại hội đại biểu lần thứ VII Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh (HUBA) nhiệm kỳ 2022-2027 đã bầu ông Nguyễn Ngọc Hòa làm Chủ tịch.

Với vai trò Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VII, 2022-2027, ông Nguyễn Ngọc Hòa cho biết, trong nhiệm kỳ mới HUBA đưa ra 3 mục tiêu gồm: Đổi mới mạnh mẽ, đoàn kết chặt chẽ, hợp tác toàn diện, xây dựng Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh và các tổ chức Hội, Câu lạc bộ thành viên vững mạnh; thực hiện tốt vai trò đại diện, cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền, doanh nghiệp với doanh nghiệp.

Đại hội đại biểu lần thứ VII Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2022- 2027 tổ chức chiều ngày 13/12

Đại hội đại biểu lần thứ VII Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2022- 2027 tổ chức chiều ngày 13/12

Thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện, đề xuất, hiến kế với lãnh đạo Thành phố, Trung ương xem xét điều chỉnh chính sách có liên quan nhằm thúc đẩy cải cách thể chế kinh tế, cải cách hành chính tạo hành lang thông thoáng an toàn cho doanh nghiệp hoạt động.

Bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của doanh nghiệp; vì lợi ích của quốc gia nói chung, lợi ích của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng; giữ gìn uy tín đối với quốc tế và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, góp phần chăm lo công tác cộng đồng.

Cũng theo ông Hòa, trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, HUBA đặt chỉ tiêu tổ chức ít nhất 10 đoàn xúc tiến thương mại đi nước ngoài; 20 kỳ Hội chợ trong nước; 120 cuộc hội thảo, tọa đàm và liên kết hợp tác với các đơn vị để tổ chức các hoạt động xúc tiến khác.

HUBA cũng tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Hiệp hội, đẩy mạnh công tác xây dựng Hội, phát triển hội viên và kết nối hỗ trợ hội viên; Xây dựng và phát triển, đi đôi với củng cố và kiện toàn các tổ chức thành viên, hội viên, các cơ quan trực thuộc đủ mạnh theo tinh thần Nghị quyết số 09/NQ-TW năm 2011 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 19/NQ-CP năm 2015 của Chính phủ; Thúc đẩy xây dựng văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Để thực hiện, Hiệp hội sẽ chú trọng hơn nữa việc thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với các sở, ngành, các đơn vị để hỗ trợ và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp; Hạn chế phá sản, giải thể và teo tóp thương hiệu có uy tín; Ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp, tạo điều kiện hỗ trợ về việc tiếp cận nguồn vốn, hỗ trợ lãi suất, hỗ trợ tiếp cận công nghệ và tạo mối liên kết với các doanh nghiệp trong ngành…; chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu mới, thương hiệu quốc gia ngang tầm khu vực và thế giới; nâng cao chất lượng hội và hội viên, kết nối hiệu quả hơn nữa giữa Hiệp hội và các hội/Câu lạc bộ thành viên…

Bên cạnh đó, Hiệp hội sẽ phối hợp với các cơ quan Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, thành phố để tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho doanh nghiệp nắm bắt các Hiệp định Thương mại Việt Nam đã và sẽ ký kết. Thông tin các chính sách về hội nhập quốc tế cho các doanh nghiệp thành phố; Báo cáo, thảo luận các vấn đề liên quan đến các Hiệp định Thương mại tự do, các quy định quốc tế về hàng hóa xuất nhập khẩu, về cạnh tranh, về chống bán phá giá… Đặc biệt, thông tin về các rào cản kỹ thuật trong thương mại, chất lượng hàng hóa hợp chuẩn, phương pháp khai xuất xứ hàng hóa, thủ tục hải quan, thuế ưu đãi cho doanh nghiệp xuất khẩu.

Đại hội đại biểu lần thứ VII Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2022- 2027 tổ chức chiều ngày 13/12 có sự tham dự của 400 doanh nghiệp. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ VII (2022 - 2027) gồm 75 vị, Ban Kiểm tra gồm 5 vị, Ban Thường trực gồm 15 vị; phân công nhiệm vụ Tổng Thư ký.

P

Facebook Youtube Top