Giỏ hàng

Ông Nguyễn Văn Thắng được giới thiệu giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên được giới thiệu để Quốc hội xem xét, phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại Kỳ họp sắp tới.

Tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (diễn ra từ ngày 3/10 đến 9/10), Trung ương Đảng đã xem xét, giới thiệu nhân sự của một số cơ quan nhà nước, để Quốc hội xem xét, phê chuẩn.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên

Ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, sau khi xem xét Tờ trình của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận và thống nhất cao với đề nghị của Bộ Chính trị về việc giới thiệu bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế để Quốc hội xem xét, phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế;

Ông Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Tổng Kiểm toán, phụ trách Kiểm toán Nhà nước để Quốc hội xem xét, bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước;

Ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên để Quốc hội xem xét, phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại Kỳ họp thứ 4 sắp tới.

Ông Nguyễn Văn Thắng sinh ngày 12/9/1973; quê quán Từ Liêm, Hà Nội; dân tộc Kinh; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Tài chính lý thuyết tiền tệ; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Ông là đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV.

Từ tháng 9/2014 - 1/2016, ông Nguyễn Văn Thắng là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam.

Từ tháng 1/2016 - 7/2018, ông Nguyễn Văn Thắng tiếp tục là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Đại biểu Quốc hội khóa XIV (từ 7/2016), Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam.

Từ 26/9/2020 - 7/10/2020, ông Nguyễn Văn Thắng được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Ban Cán sự, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh.

Từ 7/10/2020 - 13/10/2020, ông Thắng là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Ban Cán sự, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh.

Từ 14/10/2020 - 31/10/2020, ông Thắng được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh

Từ 31/10/2020 - 30/1/2021, ông Thắng là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên; Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên (từ 22/10/2020). Ông được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên ngày 16/12/2020.

Từ 30/1/2021 - nay, ông Thắng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên.

Nguồn Công Thương

Facebook Youtube Top