Giỏ hàng

Phát triển Đất Mũi xứng tầm vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc

Trong chuyến thăm và làm việc tại Cà Mau đầu năm 2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có chỉ đạo xây dựng Đề án phát triển vùng Đất Mũi Cà Mau, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét có cơ chế để phát triển vùng Đất Mũi Cà Mau xứng tầm là vùng đất cực Nam thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng thời, tập trung nguồn lực xây dựng, phát triển huyện Ngọc Hiển sớm đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Ông Phạm Chí Hải (bìa phải) kiểm tra một mô hình sản xuất trên địa bàn

Ông Phạm Chí Hải (bìa phải) kiểm tra một mô hình sản xuất trên địa bàn

Từ ý kiến chỉ đạo trên, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Phạm Chí Hải, Bí thư Huyện ủy huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau) xung quanh việc xây dựng, phát triển huyện Ngọc Hiển sớm đạt chuẩn NTM. Ông Phạm Chí Hải thông tin: “Để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng huyện Ngọc Hiển sớm đạt chuẩn NTM, sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ra chỉ thị về xây dựng NTM giai đoạn 2021- 2025 (chỉ thị số 03-CT/HU ngày 5-7-2021), chỉ đạo củng cố, kiện toàn ban chỉ đạo huyện và các xã, thị trấn. Hàng năm, Đảng ủy, UBND các xã phải đăng ký thực hiện các tiêu chí, nội dung cần thực hiện để làm cơ sở cho Ban thường vụ Huyện ủy kiểm tra, đánh giá.

Đặc biệt, khi có thông báo kết luận của Chủ tịch Quốc hội tại chuyến thăm và làm việc với tỉnh Cà Mau (thông báo số 713/TB-TTKQH ngày 14-2-2022 của Tổng Thư ký Quốc hội), trong đó yêu cầu phải tập trung nguồn lực xây dựng huyện Ngọc Hiển sớm đạt chuẩn NTM, Ban thường vụ Huyện ủy đã kịp thời chỉ đạo UBND huyện lập Đề án xây dựng huyện Ngọc Hiển đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2022, đến nay đã hoàn thành và đang trình UBND tỉnh phê duyệt. Đồng thời chỉ đạo các xã hoàn thành đề án ở cấp mình thông qua ban chỉ đạo huyện, đến nay cơ bản đã hoàn thành và đang trình UBND huyện thẩm định.

- PHÓNG VIÊN: Thưa ông, kết quả xây dựng NTM của huyện Ngọc Hiển thời gian qua như thế nào?

Ông PHẠM CHÍ HẢI: Thời gian qua, huyện Ngọc Hiển đã tập trung triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác quy hoạch được thực hiện kịp thời, hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, đến nay hệ thống giao thông đường xã, đường ấp cơ bản được bao phủ tạo điều kiện cho người đi lại, mua bán hàng hóa được thuận tiện; tỷ lệ hộ dân sử dụng điện an toàn trên 94%, phục vụ tốt cho sinh hoạt, sản xuất; hạ tầng giáo dục, y tế, cơ sở vật chất văn hóa, hạ tầng thương mại nông thôn từng bước đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân về học tập, chăm sóc sức khỏe và mua bán hàng hóa được dễ dàng; tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt 65%, giảm khó khăn của người dân về chỗ ở.

Kinh tế và tổ chức sản xuất ngày càng hiệu quả. Huyện từng bước hình thành được vùng nuôi tôm sinh thái có truy xuất nguồn gốc sản phẩm, nâng cao giá trị sản phẩm cho người nuôi; có 2 khu sản xuất giống tập trung và nuôi tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn chất lượng con giống và nâng cao năng suất. Loại hình kinh tế hợp tác ngày càng phát triển, huyện có 6 sản phẩm OCOP đạt chứng nhận 3 sao, một số sản phẩm được đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và 1 sản phẩm có chỉ dẫn địa lý. Chất lượng lao động từng bước được nâng lên, tỷ lệ lao động qua đào tạo có chứng chỉ đạt gần 35%. Công tác giảm nghèo đạt nhiều kết quả tích cực, hộ nghèo giảm bình quân 1,8%/năm, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 48 triệu đồng (tăng 21,8 triệu so với năm 2015) góp phần nâng cao đời sống vật chất cho người dân nông thôn.

Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. Có 100% xã thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập tiểu học và THCS; tỷ lệ khóm, ấp đạt chuẩn văn hóa trên 79%; có 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt trên 77 %. Môi trường từng bước được cải thiện, tỷ lệ rác thải được thu gom và xử lý đạt 82%. Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó hộ sử dụng nước nối mạng đạt chuẩn gần 38%.

Hệ thống chính trị được giữ vững, chất lượng nguồn nhân lực từng bước được nâng lên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh. Công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện nhiều hình thức đa dạng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đã huy động được các nguồn lực tham gia xây dựng NTM, nhất là đã huy động tốt nguồn lực trong nhân dân; bộ máy chỉ đạo, quan lý thực hiện chương trình xây dựng NTM thường xuyên được kiện toàn, hoạt động có hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Từ kết quả phấn đấu, đến nay, huyện có 1/6 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, các xã còn lại đạt bình quân 14,5/19 tiêu chí. Đối chiếu với bộ tiêu chí mới, bình quân các xã đạt 11,5/19 tiêu chí, huyện đạt 2/9 tiêu chí huyện NTM.

- Những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của huyện trong thời gian tới là gì thưa ông?

Huyện tập trung triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 (chương trình) và các bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao; huyện NTM giai đoạn 2021-2025 cũng như các quy định có liên quan của UBND tỉnh Cà Mau. Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giai đoạn 5 năm và hàng năm cụ thể hóa Đề án xây dựng huyện đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025 (đề án) gắn với nhiệm vụ của các ngành, địa phương; phân công trách nhiệm của từng cấp và các ban, ngành trong việc tổ chức thực hiện chương trình, đề án.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng NTM; nhất là vốn tín dụng để thực hiện các nội dung của chương trình, trong đó tập trung hỗ trợ triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), hỗ trợ ứng dụng KHCN, công nghệ trong chế biến sản phẩm chủ lực của địa phương, công tác môi trường và nước sạch nông thôn. Tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ của ngân sách trung ương, tỉnh, vốn lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia để từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn và các công trình hạ tầng khác đảm bảo quy định các tiêu chí.

Tăng cường vận động, khuyến khích người dân tham gia, đóng góp xây dựng NTM theo hình thức tự nguyện, không huy động quá sức dân. Phát huy đúng mức vai trò chức năng của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc giám sát và phản biện các chương trình, dự án và các công việc liên quan đến tổ chức triển khai xây dựng NTM ở địa phương, góp phần tăng hiệu quả, chất lượng các tiêu chí, công trình, hạn chế thấp nhất lãng phí, tiêu cực trong sử dụng các nguồn nguồn vốn đầu tư xây dựng NTM.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên ban chỉ đạo, các phòng ban, ngành, cơ quan, đơn vị trong việc theo dõi địa bàn và tiêu chí của ngành mình phụ trách. Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện thường xuyên theo dõi, kiểm tra, nắm bắt tiến độ triển khai để kịp thời cùng với địa phương chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí.

Chỉ đạo UBND huyện tăng cường triển khai các giải pháp duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí đã đạt, thực hiện đạt tiêu chí còn lại theo lộ trình, phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2025.

- Thưa ông, huyện có những kiến nghị gì để sớm đưa Ngọc Hiển đạt chuẩn NTM?

Hiện nay, xuất phát điểm của huyện còn thấp, chỉ mới đạt 2/9 tiêu chí. Để sớm đạt chuẩn huyện NTM, huyện Ngọc Hiển đề xuất lãnh đạo tỉnh Cà Mau tranh thủ với các bộ, ngành trung ương, một số tập đoàn kinh tế hỗ trợ nguồn vốn để xây dựng huyện Ngọc Hiển sớm đạt chuẩn NTM. Cụ thể, hỗ trợ nguồn vốn để nâng cấp, mở rộng và xây dựng mới đường huyện, xã, trục ấp - liên ấp và xóa nhà tạm bợ; kịp thời bố trí vốn để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng huyện, xã đạt chuẩn NTM theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22-2-2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng vừa ký ban hành các bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, nên đề nghị các bộ ngành, UBND tỉnh sớm ban hành quy định hướng dẫn cụ thể các tiêu chí xây dựng xã NTM, xã NTM nâng cao theo thẩm quyền được phân cấp; đồng thời hỗ trợ huyện tháo gỡ những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc để huyện, các xã triển khai thực hiện đạt mục tiêu đề ra.

Nguồn SGGP

Facebook Youtube Top