Giỏ hàng

Sở GD&ĐT TP.HCM ra hướng dẫn cụ thể về việc mở cửa trường học

Việc tổ chức dạy học trực tiếp trở lại thực hiện theo kế hoạch của UBND TP.HCM, UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện.

Tối 1/12, Sở GD&ĐT TP.HCM có văn bản hướng dẫn việc mở cửa các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, chuyên biệt; trung tâm ngoại ngữ, tin học; cơ sở giáo dục kỹ năng sống, hoạt động ngoài giờ trên địa bàn.

Theo đó, các cơ sở sẽ mở cửa trường theo nguyên tắc: Cơ sở giáo dục có cấp học trung học phổ thông hoạt động theo cấp độ dịch của TP.HCM; Cơ sở giáo dục còn lại hoạt động theo cấp độ dịch của thành phố Thủ Đức hoặc quận, huyện nơi trường trú đóng.

Đối với cơ sở giáo dục ở địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 1 (nguy cơ thấp): Tổ chức dạy học trực tiếp đảm bảo các quy định phòng, chống dịch. Các trường THCS, THPT thực hiện toàn bộ thời lượng dạy học theo kế hoạch. Thời khóa biểu dạy học trực tiếp không quá 30 tiết/tuần.

Thời lượng học trực tiếp ưu tiên chương trình chính khóa, hoạt động phụ đạo, bồi dưỡng nhằm khắc phục khó khăn, hạn chế do dạy học trên internet. Thời lượng dạy học còn lại thực hiện trên internet.

Ảnh minh họa

Đối với cơ sở giáo dục ở địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình):

Tổ chức dạy học trực tiếp, bảo đảm quy định về phòng, chống dịch. Củng cố các điều kiện để sẵn sàng chuyển sang các hình thức dạy học khác khi dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Thời lượng, số lượng học sinh, quy định một số hoạt động theo cấp học được quy định như sau:

Cấp học mầm non: 100% học sinh đi học. Không tổ chức các hoạt động ngoài nhà trường cho học sinh mầm non.

Cấp học tiểu học (kể cả các lớp xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ):

Học sinh lớp 1 và 2: 100% học sinh đi học, thời lượng dạy trực tiếp 100%;

Học sinh lớp 3, 4, 5: 100% học sinh đi học , thời lượng dạy trực tiếp 50%.

Cấp học trung học cơ sở, trung học phổ thông (kể cả các cơ sở giáo dục đang thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên): dạy học trực tiếp không quá 18 tiết/tuần. Thời lượng dạy học còn lại (ngoài 18 tiết trực tiếp), cơ sở giáo dục được thực hiện dạy học trên internet.

Riêng đối với học sinh lớp 6, lớp 9 và lớp 12, nhà trường có thể bố trí thời lượng học tập trực tiếp tăng thêm nhưng không quá 24 tiết/tuần.

Trung tâm ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống: hoạt động tối đa 50% số lượng học viên tại một thời điểm, phối hợp dạy trực tuyến và trực tiếp.

Đối với cơ sở giáo dục ở địa bàn được xác định dịch ở cấp 3 (nguy cơ cao):

Tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp với dạy học trực tuyến, trên truyền hình. Căn cứ điều kiện thực tế, các địa phương quyết định kế hoạch dạy học cho từng lớp, khối lớp. Với cấp học phổ thông, ưu tiên dạy trực tiếp lớp 1, 2,6,9,12.

Đối với cơ sở giáo dục ở địa bàn được xác định ở cấp độ 4 (nguy cơ rất cao): tổ chức hình thức dạy học trực tuyến, trên truyền hình và giao bài cho học sinh tự học.

Trước đó, UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch dạy học trực tiếp tại TP. Theo kế hoạch này, TP sẽ thí điểm dạy học trực tiếp cho HS lớp 1,9,12 từ ngày 13/12.

PV

Facebook Youtube Top