Giỏ hàng

TP.HCM: Hơn 150.000 người đủ điều kiện nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM đã xác nhận hơn 8.000 đơn vị sử dụng lao động với hơn 150.000 người đủ điều kiện được hỗ trợ tiền thuê nhà.

Theo BHXH TP.HCM, tính đến hết ngày 13.6, đơn vị này đã xác nhận cho 8.242 đơn vị với 156.644 người lao động có hồ sơ hợp lệ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trong đó, BHXH xác nhận cho 7.228 đơn vị với 152.123 người theo quy định tại điều 4 chương II quyết định 08/2022/QĐ-TTg; và 1.014 đơn vị với 4.521 người quay trở lại cuộc sống lao động theo quy định tại điều 8 chương III quyết định 08/2022/QĐ-TTg.

Người lao động làm việc tại một doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM - Ảnh: PV

BHXH TP.HCM lưu ý các đơn vị sử dụng lao động, thời gian nộp hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15.8.2022 đối với người lao động đang làm việc quy định tại điều 4 chương II quyết định 08/2022/QĐ-TTg. Đơn vị sử dụng lao động có thể nộp hằng tháng, gộp 2 tháng hoặc 3 tháng (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg).

Đối với người lao động quay trở lại cuộc sống lao động quy định tại điều 8 chương III quyết định 08/2022/QĐ-TTg thì thời nộp hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15.8.2022, theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg.

BHXH TP đề nghị các đơn vị sử dụng lao động lập danh sách gửi cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHXH qua giao dịch điện tử hoặc cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam, cổng dịch vụ công quốc gia hoặc gửi hồ sơ giấy qua dịch vụ bưu chính...

Đơn vị sử dụng lao động chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực thông tin của người lao động trên mẫu biểu. Trường hợp đơn vị thực hiện lập hồ sơ không đúng đối tượng theo quy định, chậm trễ hồ sơ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Mẫu số 02, Mẫu số 03 của đơn vị, cơ quan BHXH đang quản lý đơn vị sẽ xác nhận việc tham gia BHXH bắt buộc của người lao động, chuyển trả cho đơn vị theo hình thức đơn vị đã nộp cho cơ quan BHXH. Trường hợp danh sách đơn vị không khớp đúng so với dữ liệu cơ quan BHXH đang quản lý thì cơ quan BHXH trả lại danh sách kèm phiếu hướng dẫn gửi cho đơn vị để bổ sung, hoàn chỉnh và nộp lại kịp thời.

Hồ Quang

Facebook Youtube Top