Giỏ hàng

TPHCM thành lập 19 đoàn kiểm tra công tác kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

UBND TPHCM vừa có kế hoạch 3908/KH-UBND về kiểm tra công tác kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM. 

Theo kế hoạch, UBND TPHCM đã đề ra mục tiêu tiếp tục kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP; ưu tiên bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, kéo giảm số ca nhập viện và số ca tử vong đến mức thấp nhất; củng cố, tăng cường hệ thống y tế và từng bước khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội TP an toàn, linh hoạt, hiệu quả, mở rộng các hoạt động của khu vực sản xuất, dịch vụ, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân TP. 

Để đánh giá tiến độ thực hiện đối với các mục tiêu đề ra, UBND TPHCM ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM. Việc thực hiện kế hoạch nhằm tăng cường kiểm tra việc thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương; nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức, doanh nghiệp đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo kế hoạch của UBND TP, từ ngày 25 đến ngày 30/11/2021 sẽ có 19 đoàn kiểm tra công tác kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Thủ Đức và các quận, huyện. Thành phần đoàn gồm các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM làm trưởng đoàn; cơ cấu các thành viên Đoàn là các sở, ban, ngành theo phân công.

PV

Facebook Youtube Top