Giỏ hàng

TPHCM: Triển khai thực hiện luân phiên có thời hạn đối với nhân viên y tế cơ sở công lập giai đoạn 2022-2030

Nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/9/2022 về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và chất lượng chuyên môn cho cơ sở khám chữa bệnh công lập, UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với nhân viên y tế tại cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn TP, giai đoạn 2022-2030.

 

 

TPHCM triển khai thực hiện luân phiên có thời hạn đối với nhân viên y tế cơ sở công lập từ năm 2020 đến 2030. 

Theo kế hoạch, đối tượng thực hiện là bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y (gọi chung là nhân viên y tế) làm việc trong các cơ sở khám, chữa bệnh công lập trực thuộc Sở Y tế và UBND các quận, huyện, thành phố Thủ Đức quản lý (trừ một số đối tượng có điều kiện cụ thể). 

Các đối tượng được cử đi luân phiên có thời hạn theo hình thức cá nhân hoặc nhóm chuyên môn, với thời gian tối thiếu 02 tháng, tối đa 12 tháng (trừ trường hợp tự nguyện đi thời gian dài hơn).

Nhân viên y tế có thể được cử đi luân phiên có thời hạn theo nhiều đợt ở nhiều nơi theo yêu cầu của tuyến dưới. Mỗi đợt đi luân phiên cần bố trí người làm việc 02 ngày/tuần, 01 tuần/tháng và được cộng dồn thời gian các đợt để tính tổng thời gian hoàn thành chế độ. Thời gian tối đa của mỗi đợt luân phiên không quá 60 ngày/đợt.

Việc chi trả chế độ được thực hiện theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, được bố trí trong dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm giao cho các đơn vị. Riêng năm 2022, Sở Y tế sử dụng kinh phí sự nghiệp y tế đã được giao tại Quyết định số 4195/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của UBND TP về giao dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2022 để thực hiện.

 

 

PV

Facebook Youtube Top