Giỏ hàng

Tranh luận chưa hồi kết việc đấu giá hơn 25.000 m2 đất tại Cà Mau

Trước một số khó khăn vướng mắc phát sinh cần tiếp tục làm rõ trong việc kê biên, bán đấu giá tài sản của công ty Nông sản Cà Mau để thi hành án, Sở Tư pháp Cà Mau đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp để làm rõ các vấn đề được đặt ra.

Liên quan đến việc đấu giá tài sản trên khu đất của công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Cà Mau (Công ty Nông sản Cà Mau), Sở Tư pháp Cà Mau vừa có báo cáo kết quả rà soát cơ sở pháp lý về kê biên bán đấu giá tài sản gắn liền với đất thuê của công ty này, theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đó, Sở Tư pháp Cà Mau đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp có sự tham gia của các ngành liên quan; bên bị thi hành án và đơn vị tư vấn thẩm định giá tài sản, đơn vị đấu giá tài sản để làm rõ các vấn đề được đặt ra.

“Khi khó khăn vướng mắc chưa được làm rõ hoặc chưa có sự thống nhất giải pháp xử lý thì có văn bản gửi Bộ Tư pháp xem xét hướng dẫn làm căn cứ thi hành, đảm bảo thực hiện đúng quy định”, báo cáo nêu rõ.

Tại báo cáo lần này, Sở Tư pháp Cà Mau nhận thấy còn một số khó khăn vướng mắc phát sinh cần tiếp tục làm rõ như về điều kiện xác định, phân chia, xử lý tài sản trong trường hợp Công ty Nông sản Cà Mau là loại hình công ty cổ phần, tài sản của công ty là tài sản chung của nhiều người (cổ đông) có phải thực hiện theo Điều 74, Điều 89 Luật Thi hành án 2008 (sửa đổi bổ sung 2014) hay không.

Về xác định giá trị tài sản và bán đấu giá tài sản kê biên, theo hồ sơ kê biên, định giá, bán đấu giá xác định “tài sản kê biên, định giá là công trình xây dựng gắn liền trên đất”. Vấn đề đặt ra cần làm rõ về nội dung này là thực tế thủ tục định giá và xác định giá trị tài sản khi định giá, bán đấu giá, bán đấu giá tài sản gắn liền với đất, không có sự tách bạch “giá trị tài sản gắn liền với đất và giá trị tài sản không gắn liền với đất”.

Khu vực các công ty trúng đấu giá.

Khu vực các công ty trúng đấu giá.

“Nếu giá trị tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất được tiếp tục thuê thì phương pháp xác định giá trị thật của các công trình trên đất được thực hiện như thế nào? Giá trị bao nhiêu? Điều này có sự khác biệt rất cơ bản về giá trị tài sản” báo cáo thể hiện.

Đồng thời, tại các hợp đồng bán đấu giá có giao kết “người mua trúng đấu giá phải chịu trách nhiệm tháo dỡ tài sản nếu không thuê được đất”. Vấn đề này, cần phải được xem xét đánh giá cụ thể sự mâu thuẫn, chưa rõ ràng trong hoạt động kê biên, định giá và bán đấu giá tài sản.

Mặt khác, Sở Tư pháp cũng cho rằng, quá trình đấu giá chưa đảm bảo tính độc lập, khách quan, minh bạch theo quy định khoản 2, Điều 6 Luật Đấu giá tài sản. Nội dung này được Cục Bổ trợ tư pháp Bộ Tư pháp xác định nhưng chưa khắc phục.

Chưa đồng thuận quan điểm

Như Tiền Phong đã thông tin, theo báo cáo của Sở Tư pháp Cà Mau, việc Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) TP. Cà Mau bán đấu giá 2 khối tài sản trên đất của Công ty Nông sản Cà Mau là chưa đúng quy định theo Điều 94 và Điều 113 Luật THA dân sự 2008, sửa đổi bổ sung 2014 (về kê biên tài sản gắn liền với đất và xử lý tài sản gắn liền với đất đã kê biên).

Trong khi đó, Cục THADS tỉnh Cà Mau cho rằng, chấp hành viên không vi phạm quy định tại Điều 94, Điều 113 Luật THADS trong quá trình kê biên, xử lý tài sản như báo cáo của Sở Tư pháp nêu ra.

Báo cáo của Cục THADS tỉnh Cà Mau nêu: “Chấp hành viên không tách rời quyền sử dụng đất và tài sản trên đất để bán đấu giá mà chỉ bán tài sản trên đất; việc tách rời giữa tài sản chưa thế chấp và không thế chấp hoàn toàn phù hợp với nội dung bản án, quyết định của tòa án; mang tính khả thi trên thực tế; không làm giảm giá trị tài sản kê biên”.

Để đảm bảo tính thống nhất, đồng thuận trong quá trình xử lý vụ việc đảm bảo đúng quy định pháp luật, Sở Tư pháp Cà Mau đề xuất UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi tổng diện tích đất là 25.146,7m2 đã giao Công ty Nông sản Cà Mau đang quản lý và giao Trung tâm phát triển quỹ đất để thực hiện thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Đề nghị Cục THADS tỉnh hoặc có văn bản đề nghị Tổng Cục THADS kiểm tra toàn diện việc chấp hành pháp luật về kê biên, bán đấu giá tài sản thi hành án đối với trường hợp này. Đồng thời, đề nghị VKSND tỉnh xem xét thực hiện quyền kháng nghị theo quy định.

Nguồn Tiền Phong

Facebook Youtube Top