Giỏ hàng

Trao tiền tạm ứng, chuẩn bị khởi công 04 cây cầu đồng hương: 133; 134; 136 và 137

 

Từ ngày 02 đến ngày 05 tháng 8 năm 2022 Nhà tài trợ và BLL đồng hương BLCM  tại Tp HCM; đến 4 Huyện Thị của 2 tinh trao tiền tạm ứng cho 04 cây cầu giao thông nông thôn; mỗi cây 30 triệu đồng ; để chuẩn bị khởi công trong tháng 8 và Khánh thành vào đầu tháng 10/22

 

Sau 2 đợt BLL đồng hương BLCM  tại Tp HCM cùng nhà tài trợ khảo sát chấp nhận tài trợ được 7 cây cầu cho 2 Tinh BLva CM .
Trao tiền tam ứng đợt 1

TỈNH BẠC LIÊU
1. CẦU ĐỒNG HƯƠNG 133
- ĐỊA CHỈ: ẤP 10, XÃ PHONG THẠNH ĐÔNG, THỊ XÃ GIÁ RAI;
- KÍCH THƯỚC: DÀI 27 M, RỘNG 2,2 M;
- TRỊ GIÁ: 172 triệu 
- NHÀ TÀI TRỢ: 112 triệu 
2. CẦU ĐỒNG HƯƠNG 134
- ĐỊA CHỈ: ẤP XÓM CHÒI, XÃ PHƯỚC LONG, HUYỆN PHƯỚC LONG;
- KÍCH THƯỚC: DÀI 24 M, RỘNG 2,2 M;
- TRỊ GIÁ: 162 triệu 
- NHÀ TÀI TRỢ: 102 triệu                                         
TỈNH CÀ MAU
3.CẦU ĐỒNG HƯƠNG 136
- ĐỊA CHỈ: ẤP 4 XÃ KHÁNH THUẬN, HUYỆN U MINH;
- KÍCH THƯỚC: DÀI 20 M, RỘNG 2,2 M;
- TRỊ GIÁ: 132 triệu 
- NHÀ TÀI TRỢ: 82 triệu 

4. CẦU ĐỒNG HƯƠNG 137
- ĐỊA CHỈ: ẤP 5, XÃ TÂN LỘC, HUYỆN THỚI BÌNH;
- KÍCH THƯỚC: DÀI 15M, RỘNG 2,2 M;
- TRỊ GIÁ: 120 triệu 
- NHÀ TÀI TRỢ: 69 triệu 
 

 

 

Ban TTTT
Facebook Youtube Top