Giỏ hàng

Triển khai Quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Châu Văn Đặng

 

Ngày 29/7, tại Trường Chính trị Châu Văn Đặng, đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy đã dự Hội nghị triển khai Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, đồng chí Hồ Thanh Thủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã triển khai các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. 

Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quyết định đồng chí Lê Quốc khởi thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025, điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Châu Văn Đặng, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy trao Quyết định cho đồng chí Trương Thị Phúc

Đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy trao Quyết định cho đồng chí Lê Quốc Khởi

Quyết định đồng chí Trương Thị Phúc thôi giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Châu Văn Đặng; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025; giới thiệu bầu Ủy viên Ban Thường vụ và bầu Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng các đồng chí vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tính nhiệm, điều động nhận nhiệm vụ mới. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị 2 đồng chí vừa nhận nhiệm vụ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, sở trường từ thực tiễn công tác đã qua để vận dụng vào công việc mới, đồng thời phải tiếp cận nhanh công việc, tham gia vào sự lãnh đạo toàn diện của đơn vị, cùng với tập thể xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên; phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Theo cổng TTĐT BL 

Facebook Youtube Top