Giỏ hàng

Trung ương Đoàn giám sát thực hiện Nghị quyết 25 tại Cà Mau

Đoàn công tác Trung ương Đoàn do Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang làm trưởng đoàn vừa có buổi giám sát về việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về 'Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa' tại Cà Mau.

 Quang cảnh làm việc. Ảnh: TĐCM

Quang cảnh làm việc. Ảnh: TĐCM 

Việc triển khai Nghị quyết số 25 tại tỉnh Cà Mau đạt nhiều kết quả thiết thực, nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền về lãnh đạo công tác thanh niên được tăng cường. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tăng cường vai trò, tính chủ động trong công tác phối hợp với tổ chức đoàn cùng cấp, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong công tác chăm lo, phát triển thanh niên, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi hơn cho thanh niên trong học tập, lao động và phát triển tài năng.

Kết quả được thể hiện trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, ý thức công dân cho thanh niên, tạo môi trường cho thanh niên học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, đúng tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

Tỷ lệ thanh niên được giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng nghề nghiệp chiếm khoảng 70%; tổ chức sàn giao dịch việc làm mỗi quý 1 lần thu hút hơn 1000 lượt đoàn viên, thanh niên. Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh hỗ trợ cho học sinh, sinh viên vay hơn 26 tỷ đồng. Tổ chức Đoàn thường xuyên được củng cố, tuy nhiên so với năm 2008 tổ chức Đoàn cấp cơ sở giảm do giải thể tổ chức đoàn ở khối ngành, lĩnh vực vì không còn nguồn đoàn viên. Hằng năm tỷ lệ tổ chức Đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 89% trở lên.

Tại buổi giám sát, tỉnh Cà Mau cũng đề xuất đến đoàn về Nghị quyết số 25 xác định mục tiêu “Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên, phấn đấu đạt tỉ lệ ít nhất 70% đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên”, tỉ lệ trên là khá cao; Về quy định “Cán bộ Đoàn có thời gian công tác Đoàn, Hội, Đội từ 3 năm liên tục trở lên và hoàn thành tốt nhiệm vụ, khi thi tuyển công chức được cộng điểm ưu tiên” theo Quyết định số 289, ngày 8/2/2010 của Ban Bí thư cần có văn bản hướng dẫn cụ thể để địa phương thực hiện.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Phạm Thành Ngại kiến nghị Trung ương Đoàn cần tiếp tục tham mưu xây dựng nghị quyết, có những chương trình hành động hiệu quả để chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên.

 Chị Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu 

Kết luận buổi giám sát, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang lưu ý Cà Mau cần tiếp tục xây dựng, cải tạo nâng cấp hệ thống nhà thiếu nhi, các thiết chế dành cho thiếu nhi, nghiên cứu giải pháp để lực lượng thanh niên đi làm ăn xa trở về địa phương, thu hút thanh niên ưu tú đến làm việc tại Cà Mau, xây dựng cơ chế đối thoại với thanh niên hàng năm.

Nguồn Tiền Phong

Facebook Youtube Top