Giỏ hàng

Từ 1-10, người dân TP.HCM đến cơ quan nhà nước phải tiêm đủ 2 mũi vaccine

Từ 1-10, toàn TP.HCM áp dụng cách làm việc cho các cơ quan Nhà nước; người dân trực tiếp đến trụ sở cơ quan làm hồ sơ phải được tiêm 2 mũi vaccine.....

Ngày 20-9, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã ký văn bản khẩn số 3086 về thay đổi phương thức làm việc của các cơ quan, đơn vị nhà nước phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Từ ngày 1-10 đến 31-10, người dân trực tiếp đến trụ sở làm hồ sơ phải được tiêm 2 mũi vaccine hoặc có xét nghiệm âm tính. Ảnh: LÊ THOA

Theo đó, phương thức làm việc của các cơ quan, đơn vị được chia thành 4 giai đoạn.

Giai đoạn 1 (thử nghiệm) chỉ áp dụng với quận 7, huyện Cần Giờ, Củ Chi và Khu công nghệ cao TP.

Từ 1-10, từ giai đoạn 2 trở đi áp dụng trên toàn TP. Cụ thể như sau:

Thứ nhất (giai đoạn thử nghiệm) từ ngày 16-9 đến 30-9: các cơ quan chỉ bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (gọi chung là cán bộ, công chức) đã được tiêm đủ hai mũi vaccine làm việc tại trụ sở và không quá 1/3 tổng số cán bộ, công chức.

Trong giai đoạn này tiếp tục tạm ngưng trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và chỉ tiếp nhận bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Đối với quận 7, huyện Cần Giờ, Củ Chi và Khu công nghệ cao TP, ngoài thực hiện các nội dung trên thì việc bố trí cán bộ, công chức đủ hai mũi vaccine tùy vào nhu cầu công tác. Khuyến khích việc dùng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, hạn chế tiếp xúc đông người.

Danh mục thủ tục hành chính cấp bách được mở rộng hơn và cá nhân, đại diện tổ chức đến trụ sở làm hồ sơ phải được tiêm đủ hai mũi vaccine. Trường hợp chưa tiêm đủ hai mũi thì phải có giấy xét nghiệm âm tính.

Từ 1-10, các cơ quan hành chính sẽ tiếp nhận thủ tục trực tiếp nhưng ưu tiên các dịch vụ công mức độ 3,4. Ảnh: LÊ THOA

Từ ngày 1-10 đến 31-10: các cơ quan chỉ bố trí cán bộ, công chức đã được tiêm đủ hai mũi vaccine ngừa COVID-19 hoặc được cấp Thẻ xanh COVID làm việc trực tiếp tại trụ sở với tối đa 1/2 trên tổng số cán bộ, công chức.

Trường hợp các cơ quan có nhu cầu bố trí hơn số lượng này thì phải được UBND TP chấp thuận bằng văn bản.

Trong giai đoạn này, công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục sẽ trên tinh thần phục vụ yêu cầu của cá nhân, tổ chức; đảm bảo sự công bằng, công khai, minh bạch và 5K.

Tuy nhiên, trường hợp các thủ tục đã được cung cấp dịch vụ công 3,4 hoặc nhận - trả qua bưu chính công ích thì tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ theo hình thức này.

Các trường hợp thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách được tiếp nhận trực tiếp theo hướng dẫn của Văn phòng UBND TP tại Công văn số 4230 ngày 3-6. Tuy nhiên, tùy đặc điểm tình hình, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có thể chủ động đề xuất mở rộng lĩnh vực thủ tục.

Còn các cá nhân, tổ chức đến trực tiếp trụ sở để làm hồ sơ phải được tiêm hai mũi vaccine ngừa COVID-19. Trường hợp chưa tiêm đủ thì phải có kết quả xét nghiệm âm tính.

Thứ ba, từ ngày 1-11 đến 15-1-2022: các cơ quan chỉ bố trí cán bộ, công chức đã được cấp Thẻ xanh COVID làm việc trực tiếp tại trụ sở với tối đa 2/3 tổng số cán bộ, công chức.

Trong giai đoạn này TP vẫn khuyến khích, ưu tiên cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và thực hiện tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích nhằm hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp và tập trung đông người tại trụ sở cơ quan, đơn vị.

Ngoài phạm vi danh mục thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách được tiếp nhận trực tiếp do Văn phòng UBND TP hướng dẫn, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ động mở rộng lĩnh vực, số lượng thủ tục hành chính tiếp nhận, xử lý trả kết quả phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình thực tế tại địa phương.

Các cá nhân, tổ chức đến trực tiếp trụ sở yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính phải được cấp Thẻ xanh COVID. Trường hợp cá nhân, đại diện tổ chức chỉ được cấp Thẻ vàng COVID phải có kết quả xét nghiệm âm tính.

Thứ tư, sau ngày 15-1-2022: bố trí toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trực tiếp tại trụ sở đã được cấp Thẻ xanh COVID, Thẻ vàng COVID (có kết quả xét nghiệm âm tính) theo quy định bình thường mới.

Ngoài ra, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định và thực hiện nghiêm Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị nhà nước.

Việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính được thực hiện theo quy định. Tuy nhiên vẫn tiếp tục khuyến khích, ưu tiên dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Người dân đến trụ sở phải được cấp Thẻ xanh COVID. Trường hợp chỉ được cấp Thẻ vàng COVID phải có kết quả xét nghiệm âm tính.

Nguồn PLO

Facebook Youtube Top