Giỏ hàng

“Xây dựng hình ảnh, thương hiệu tỉnh Cà Mau đên năm 2025”

Chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định phê duyệt đề cương tổng quát Dự án “Xây dựng hình ảnh, thương hiệu tỉnh Cà Mau đến năm 2025” (dự án), với kinh phí thực hiện trên 3,7 tỷ đồng; thời gian thực hiện dự kiến 38 tháng.

 

Ẩm thực là một trong những nhóm, ngành đặc trưng sẽ được nghiên cứu khảo sát để xây dựng hình ảnh, thương hiệu.
 

Dự án này do Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Cà Mau (iPEC) chủ trì. Phạm vi thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng điều tra, khảo sát xây dựng dự án gồm: Du khách; dân cư (bao gồm dân nhập cư) và doanh nghiệp (nhà thương mại, nhà nhập khẩu, nhà đầu tư, nhà sản xuất...).

Nhóm, ngành nghiên cứu khảo sát: Hình ảnh tổng thể tỉnh Cà Mau; hình ảnh ngành du lịch; hình ảnh ngành nông - lâm - ngư nghiệp; hình ảnh môi trường đầu tư, chính quyền; hình ảnh văn hóa, di tích, ẩm thực đặc trưng tỉnh Cà Mau.

Mục tiêu của dự án hoàn thiện giải pháp xây dựng chiến lược hình ảnh, chiến lược thương hiệu chung và 05 nhóm ngành nghiên cứu khảo sát của tỉnh Cà Mau; chuyển đổi thành các giải pháp, sản phẩm hình ảnh thương hiệu cụ thể để truyền thông, quảng bá. Hoàn thành thiết kế, xây dựng, chuẩn hóa hình ảnh nhận diện thương hiệu, hệ thống nhận diện chung của tỉnh. Tạo nền tảng để triển khai các sự kiện, kế hoạch truyền thông của tỉnh; giúp các đối tượng khách hàng dễ dàng nhận diện, tạo sự khác biệt so với các địa phương khác trong và ngoài nước.

Mặt khác, cụ thể hóa các chiến lược phát triển và các chính sách lớn của tỉnh thành các hoạt động và các thông điệp truyền thông nhất quán, dễ dàng tiếp nhận. Góp phần đẩy mạnh thương hiệu nhận diện của tỉnh, tăng sức cạnh tranh; thu hút các nhà đầu tư, nhà sản xuất và cư dân lao động có trình độ cao đến sinh sống và làm việc tại Cà Mau.

Theo cổng TTđt tỉnh Cà Mau 

 

Facebook Youtube Top