Giỏ hàng

Xem xét kiến nghị liên quan đến Dự án Nhà máy điện gió tỉnh Cà Mau

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, xem xét xử lý việc liên quan đến khu vực biển Dự án Nhà máy điện gió.

Kiến nghị liên quan đến khu vực biển Dự án Nhà máy điện gió

Khu du lịch Khai Long Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản 8195/VPCP-NN ngày 9/11/2021 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính giao các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xem xét kiến nghị của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quốc Hận liên quan đến khu vực biển Dự án Nhà máy điện gió Khu du lịch Khai Long, tỉnh Cà Mau.

Trước đó, đại biểu Quốc hội Nguyễn Quốc Hận thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau có văn bản về việc xem xét các vấn đề liên quan đến khu vực biển Dự án Nhà máy điện gió Khu du lịch Khai Long, tỉnh Cà Mau.

Về việc này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, xem xét xử lý văn bản của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quốc Hận.

Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu thực hiện các kiến nghị của Đại biểu Quốc hội theo thẩm quyền.

Dự án Nhà máy điện gió. Ảnh minh họa

Nghiên cứu giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành hàng không

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn số 8197/VPCP-KTTH ngày 9/11/2021 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái về việc triển khai Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ liên quan đến các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành hàng không.

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi sát, chặt chẽ diễn biến kinh tế vĩ mô, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, trong đó có lĩnh vực hàng không để xem xét, nghiên cứu các giải pháp phù hợp quy định pháp luật, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phục hồi kinh tế theo đúng quy định tại Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 9/9/2021 củaChính phủ.

Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu báo cáo của Ngânhàng Nhà nước Việt Nam để tổng hợp, nghiên cứu và kịp thời đề xuất các giải pháp tổng thể tháo gỡ khó khăn cho lĩnh vực hàng không.

Nguồn Pháp Luật Plus

Facebook Youtube Top