Giỏ hàng

Xuất khẩu thủy sản của Cà Mau tăng mạnh

Thị trường xuất khẩu thủy sản của tỉnh Cà Mau gần đây được mở rộng hơn nhờ các Hiệp định thương mại tự do. Đặc biệt, kim gạch xuất khẩu thủy sản của địa phương năm nay đã tăng hơn 42% so với cùng kỳ.

Theo Sở Công thương Cà Mau, kim ngạch xuất khẩu năm 2021 đạt hơn 1,1 triệu USD, tăng gần 10% so với năm 2020. Trong 7 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu của tỉnh đạt gần 848 triệu USD, bằng 73% kế hoạch, tăng hơn 42% so với cùng kỳ.

Một trong những động lực quan trọng cho tăng trưởng ấn tượng của xuất khẩu Việt Nam nói chung, của tỉnh Cà Mau nói riêng chính là các hiệp định thương mại tự do (FTA). Trong đó, phải kể đến những hiệp định có hiệu lực gần đây như: Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA)...

Thị trường xuất khẩu thủy sản của Cà Mau mở rộng nhờ các hiệp định thương mại tự do.

Thị trường xuất khẩu thủy sản của Cà Mau mở rộng nhờ các hiệp định thương mại tự do.

Kể từ khi các hiệp định bắt đầu có hiệu lực, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Cà Mau sang các thị trường thành viên của các hiệp định trên liên tục tăng, như: thị trường EU năm 2021 đạt 135 triệu USD, tăng gần 45% so với năm trước; kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đầu năm 2022 của Cà Mau vào thị trường Anh tăng gần 70% so với cùng kỳ.

Tại Hội thảo phổ biến Hiệp định thương mại mới cho cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp trên địa bàn do Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh Cà Mau tổ chức, các chuyên gia dã cập nhật tình hình thực hiện các Hiệp định FTA thế hệ mới, nêu bật tác dụng của các hiệp định này đối với quá trình phục hồi và phát triển kinh tế, điều này đặc biệt có ý nghĩa với địa phương có tiềm năng xuất khẩu thủy sản lớn như Cà Mau./.

Nguồn VOV

Facebook Youtube Top