Giỏ hàng

Thông Tin Ủng Hộ Thiện Nguyện Và Tài Trợ

 I. THÔNG TIN TÀI KHOẢN 

  1. TÀI KHOẢN BAN THƯỜNG TRỰC

BAN LIEN LAC DONG HUONG BAC LIEU - CA MAU TAI TP.HCM

TÀI KHOẢN VND: 0266 4719 0001; TK NGOẠI TỆ: 0266 4719 0002, SỐ CIF 0266 4719

TẠI NGÂN HÀNG LIENVIETPOSTBANK CHI NHÁNH TP.HCM 

  1. TÀI KHOẢN CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN

BLL DH BAC LIEU-CA MAU TAI TP.HCM

TÀI KHOẢN VND: 0371 0009 46994; TK NGOẠI TỆ: 0371 3704 84337, SWIFT CODE: BFTVVNVX

TẠI NGÂN HÀNG: VIETCOMBANK (VCB) CHI NHÁNH TÂN ĐỊNH 

  1. TÀI KHOẢN CÂU LẠC BỘ THẦY THUỐC

BAN LIEN LAC DONG HUONG BAC LIEU – CA MAU TAI TP.HCM

TÀI KHOẢN VND: 00047 04060 02113

TẠI NGÂN HÀNG SAIGONBANK CHI NHÁNH THÁI BÌNH, PGD QUẬN 2

  1. TÀI KHOẢN CÂU LẠC BỘ NHÀ GIÁO

BLL DONG HUONG BAC LIEU - CA MAU TAI TP.HCM

SỐ TÀI KHOẢN VND: 0601 9120 7575

TẠI NGÂN HÀNG SACOMBANK CHI NHÁNH QUẬN 5

 II. THÔNG TIN LIÊN LẠC:

    1. Anh hùng LLVT Nhân dân, Thiếu tướng Hồ Việt Lắm – Trưởng ban

Điện thoại: +84 91 389 0310 – Email: hovietlam.acmc@yahoo.com

  1. Thạc sỹ Trần Quốc Cường – Phó Trưởng ban, Tổng Thư ký

Điện thoại: +84 9 09 81 81 99, + 84 9 45 81 81 99 – Email: ctiphcm@gmail.com.  

  1. Doanh nhân Trần Hoán Thông – Phó Trưởng ban, Chủ nhiệm CLB Doanh nhân

Điện thoại: +84 91 803 3588 – Email: tranhoanthong@gmail.com 

  1. Thầy thuốc Ưu tú, BSCKII Trần Văn Khanh - Phó Trưởng ban, Chủ nhiệm CLB Thầy thuốc

Điện thoại: +84 98 393 3388 – Email: bskhanh010470@@gmail.com 

  1. Nhà giáo Trần Văn Thuận – Phó Chủ nhiệm, Thư ký CLB Nhà giáo

Điện thoại: +84 90 988 8494 – Email: tranvanthuan.baclieu@@gmail.com 


Trân trọng cảm ơn quý vị ủng hộ các chương trình An sinh xã hội cho quê hương!

 

Facebook Youtube Top