Giỏ hàng

80 khu cách ly tập trung có thu phí tại TPHCM

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) vừa công bố danh sách các khu cách ly tập trung có thu phí tại TPHCM (cập nhật ngày 30/11/2021). 

Theo đó có 80 khách sạn trên địa bàn TP nằm trong danh sách này. HCDC cho biết, theo văn bản hướng dẫn của Sở Y tế TPHCM, người F0 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ thì cho cách ly điều trị tại nhà (nếu đủ điều kiện) và được cấp phát các túi thuốc. Nếu không đủ điều kiện cách ly và chăm sóc tại nhà, người F0 được tự đề nghị địa điểm cách ly phù hợp tại cơ sở cách ly của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, khu cách ly tập trung của địa phương hoặc các cơ sở cách ly có thu phí,…

Xem danh sách các khu cách ly tập trung có thu phí tại TPHCM tại đây: https://hcdc.vn/category/van-de-suc-khoe/covid19/tin-tuc-moi-nhat/danh-sach-cac-khu-cach-ly-tap-trung-co-thu-phi-tai-thanh-pho-ho-chi-minh-cap-nhat-ngay-30112021-cdde405faf4f80e5d055098fbf08e639.html.

Tấn Tài

Facebook Youtube Top