Giỏ hàng

Bạc Liêu: Chấn chỉnh công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có công văn yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tạo điều kiện cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định, đảm bảo quyền được thông tin của các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên theo đúng quy định hiện hành.

Nhằm hạn chế tình trạng báo chí thiếu thông tin dẫn đến đưa tin một chiều, thiếu khách quan, thiếu toàn diện, không chính xác, ngày 25/5, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều ký công văn số 1755 về công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Theo đó, Công văn yêu Giám đốc, Thủ trưởng, Người phát ngôn của các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã phối hợp cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí và tạo điều kiện cho phóng viên tác nghiệp theo quy định pháp luật; khi nhận được yêu cầu cung cấp thông tin từ cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, các cơ quan, đơn vị, địa phương, người có trách nhiệm xem xét việc cung cấp thông tin, bảo đảm quyền được thông tin từ cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên; đồng thời bảo đảm các cơ quan báo chí hoạt động đúng pháp luật, đúng tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí được cấp phép.

UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Họp báo cung cấp thông tin định kỳ Quý II/2022.

UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Họp báo cung cấp thông tin định kỳ Quý II/2022.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, người có trách nhiệm cung cấp thông tin cho báo chí, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình nếu để xảy ra việc không cung cấp thông tin kịp thời thì phải chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng đơn vị và trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu giao Sở Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, rà soát bổ sung, cập nhật kịp thời và công khai thông tin danh sách Người phát ngôn của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh (gồm họ tên, chức vụ, số điện thoại, email) theo quy định. Đề nghị các cơ quan có liên quan nêu trên triển khai thực hiện đúng nội dung công văn này.

Nguồn Đại Đoàn Kết

Facebook Youtube Top