Giỏ hàng

Bạc Liêu chuyển mục đích sử dụng 29ha đất lúa thực hiện Dự án Cụm công nghiệp Vĩnh Mỹ

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa có công văn chấp thuận UBND tỉnh Bạc Liêu chuyển mục đích sử dụng 29 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp, để thực hiện Dự án Cụm công nghiệp Vĩnh Mỹ tại xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình.

Bạc Liêu chuyển mục đích sử dụng 29ha đất lúa thực hiện Dự án Cụm công nghiệp Vĩnh Mỹ.

Bạc Liêu chuyển mục đích sử dụng 29ha đất lúa thực hiện Dự án Cụm công nghiệp Vĩnh Mỹ.

Theo đó, tại Công văn số 11/TTg-NN ngày 28/1/2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức kiểm tra, rà soát hiện trạng sử dụng đất đảm bảo thống nhất hồ sơ và thực địa, đảm bảo chỉ tiêu đất trồng lúa được Thủ tướng Chính phủ phân bổ.

UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ được quyết định chuyển mục đích sử dụng đất khi dự án đủ điều kiện và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định số 35 ngày 13/4/2015, Nghị định số 62 ngày 11/7/2019 của Chính phủ; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Thủ tướng Chính phủ về thực hiện việc giao đất, cho thuê đất theo đúng quy định của pháp luật đất đai; về quyết định và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo kết quả thẩm định việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án Cụm công nghiệp Vĩnh Mỹ tại xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu; theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu đang chủ trì thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Vĩnh Mỹ, huyện Hòa Bình. Dự án được xây dựng tại xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu với tổng diện tích đất sử dụng 30 ha, tổng mức đầu tư của dự án khoảng 29,57 tỷ đồng. Do UBND huyện Hòa Bình làm chủ đầu tư.

Việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Vĩnh Mỹ nhằm chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo định hướng phát triển của Tỉnh, nâng cao tỷ trọng sản xuất công nghiệp – xây dựng – dịch vụ, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Nguồn Mekong Asean

Facebook Youtube Top