Giỏ hàng

Bạc Liêu: Giảm 50% học phí năm học 2022 – 2023

Tỉnh Bạc Liêu sẽ giảm 50% học phí năm học 2022 - 2023 quy định đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên.

Tại kỳ họp thứ 8, kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Đáng chú ý là Nghị quyết quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh thay thế Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND ngày 1/4/2016 của HĐND tỉnh quy định mức học phí đối với các chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non và giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Cụ thể, mức học phí trực tiếp năm học 2022 – 2023 đối với mầm non bán trú khu vực thành thị là 400.000 đồng, khu vực nông thôn là 135.000 đồng; mầm non không bán trú ở thành thị là 300.000 đồng, ở nông thôn là 100.000 đồng. Ở bậc tiểu hoc vùng thành thị là 300.000 đồng, vùng nông thôn là 100.000 đồng. Đối với cấp THCS vùng thành thị là 300.000 đồng, vùng nông thôn là 100.000 đồng. Đối với cấp THPT vùng thành thị là 350.000 đồng, vùng nông thôn là 200.000 đồng.

Đối với học sinh tiểu học công lập, học sinh không phải đóng học phí. Mức học phí đối với cấp tiểu học quy định nghi quyết này là căn cứ để hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn, giảm học phí theo quy định. Đồng thời sẽ giảm 50% học phí năm học 2022 - 2023 theo như mức quy định trên đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Trong điều kiện ngân sách tỉnh còn nhiều khó khăn nhưng Bạc Liêu vẫn đồng hành, sẻ chia cùng người dân gánh nặng tài chính, tạo điều kiện cho học sinh tiếp tục đến trường, không phải bỏ học vì lý do khó khăn về kinh tế.

Trong điều kiện ngân sách tỉnh còn nhiều khó khăn nhưng Bạc Liêu vẫn đồng hành, sẻ chia cùng người dân gánh nặng tài chính, tạo điều kiện cho học sinh tiếp tục đến trường, không phải bỏ học vì lý do khó khăn về kinh tế. 

Từ năm học 2023 - 2024 trở đi, mức học phí tiếp tục thực hiện như mức thu năm học 2022 - 2023. Trong trường hợp cần thiết phải điều chỉnh mức học phí cho phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm và khả năng chi trả của người dân, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định điều chỉnh mức thu học phí nhưng không quá 7,5% so với mức thu của năm học trước đó. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 23/12/2022.

Bạc Liêu không thu 50% học phí năm học 2022 – 2023.

Bạc Liêu không thu 50% học phí năm học 2022 – 2023.

HĐND tỉnh đánh giá, UBND tỉnh bổ sung quy định giảm 50% học phí vào Nghị quyết để trình HĐND tỉnh quyết định là phù hợp tình hình thực tiễn và khả năng cân đối nguồn lực của tỉnh. Sự hỗ trợ của tỉnh lúc này sẽ mang ý nghĩa rất lớn, thể hiện được sự quan tâm kịp thời của Đảng và nhà nước. Mặc dù trong điều kiện ngân sách tỉnh còn nhiều khó khăn nhưng Bạc Liêu vẫn đồng hành, sẻ chia cùng người dân gánh nặng tài chính, đảm bảo được vấn đề an sinh xã hội, tạo điều kiện cho học sinh tiếp tục đến trường, không phải bỏ học vì lý do khó khăn về kinh tế.

Năm học 2022 – 2023 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu có 87.627 học sinh mầm non, phổ thông đang học tại 164 cơ sở giáo dục công lập. Dự kiến tổng số tiền giảm 50% học phí của năm học 2022 – 2023 khoảng 80 tỷ 252 triệu đồng.

Nguồn Đại Đoàn Kết

Facebook Youtube Top