Giỏ hàng

Bạc Liêu phấn đấu thực hiện thắng lợi 20 chỉ tiêu chủ yếu năm 2022

Sau hai ngày làm việc (14 - 15/7), Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đã bế mạc, biểu quyết thông qua 17 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022 và những năm tiếp theo.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu Lữ Văn Hùng phát biểu bế mạc kỳ họp.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu Lữ Văn Hùng phát biểu bế mạc kỳ họp.

Trong số 17 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp có nhiều nghị quyết quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và sự phát triển của tỉnh như: Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2022 và phân bổ nguồn vốn còn lại của kế hoạch năm 2021 tiếp tục thực hiện trong năm 2022; Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng các tuyến đê ngăn mặn cấp bách kết hợp đường giao thông để bảo vệ, phát triển vùng tôm - lúa huyện Hồng Dân; Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của HĐND tỉnh "về việc ban hành danh mục, mức thu, miễn, giảm, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu"; Nghị quyết về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân một số công trình, dự án thuộc kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021 tại Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh sang năm 2022; Nghị quyết về quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế; Nghị quyết về bãi bỏ Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2008 của HĐND tỉnh "về việc đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2008 - 2010 và định hướng năm 2020"… Các nghị quyết được thông qua đã cụ thể hóa các quy định của pháp luật, tạo cơ sở pháp lý để tổ chức triển khai, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội của các cấp, các ngành trong tỉnh.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu Lữ Văn Hùng đánh giá cao các đại biểu HĐND đã thảo luận, phân tích sâu sắc và toàn diện những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là làm rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, làm chậm tiến độ thực hiện các công trình dự án.

Để thực hiện thắng lợi 20 chỉ tiêu chủ yếu năm 2022 về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đặc biệt là chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9 - 10%, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phục hồi và đẩy mạnh phát triển kinh tế, trọng tâm là tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực. Cụ thể là: Hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án; phát triển hạ tầng; cơ cấu lại và sử dụng hiệu quả nguồn lao động; quan tâm thu hút đầu tư, chú trọng thu hút các doanh nghiệp đầu tư các dự án về môi trường; nắm chắc tình hình sản xuất, kinh doanh và chủ động, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhất là về thủ tục hành chính, mặt bằng sạch, cơ sở hạ tầng ổn định, thị trường đầu ra của sản phẩm; rà soát, tìm ra nguyên nhân để khắc phục những khó khăn, hạn chế nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công...

Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, đặc biệt là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần tập trung cao nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, triển khai đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo các giải pháp phù hợp với tình hình mới. Trọng tâm là: Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm, quyết liệt, linh hoạt, có hiệu quả chủ trương "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" với lộ trình chặt chẽ, khả thi, phù hợp với tình hình thực tế, mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết. Đồng thời, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội và đời sống nhân dân; làm tốt công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động; quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chính sách an sinh xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều phát biểu tại kỳ họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều phát biểu tại kỳ họp.

Tại Kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo 7 nhóm lĩnh vực với 47 nội dung. Đây là những vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống hàng ngày của bà con như: Điều tiết nước; phòng, chống dịch bệnh trên vật nuôi, cây trồng; quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, nhất là phân bón, thuốc thú y, thủy sản; bảo vệ môi trường trong nuôi tôm; đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu, sửa chữa, nâng cấp cầu, đường; đầu tư điện phục vụ sinh hoạt - sản xuất, trạm cấp nước; xử lý chất thải, rác thải; di dân tái định cư rừng phòng hộ; thủ tục vay vốn đối với hộ nghèo, người khó khăn trong sản xuất kinh doanh; thủ tục tách thửa đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường giải tỏa khi thu hồi đất; hỗ trợ miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên; giải quyết chế độ cho cán bộ cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở khóm, ấp… Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, UBND các địa phương theo dõi, tổ chức triển khai thực hiện.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

HĐND tỉnh Bạc Liêu cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X đối với bà Cao Xuân Thu Vân được điều động giữ chức vụ Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Tấn Khương - nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã nghỉ hưu; xem xét chấp thuận cho bà Dương Việt Hằng thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.

Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa X cũng thông qua Tờ trình của UBND tỉnh bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Từ Minh Phúc - Chánh Văn phòng UBND tỉnh bằng hình thức bỏ phiếu kín với tỷ lệ đồng ý 100%.

Nguồn Tin Tức TTXVN

Facebook Youtube Top