Giỏ hàng

Bạc Liêu: Vận động trên 44 tỷ hỗ xây dựng nhà cho hộ nghèo khó khăn

Trong 6 tháng đầu năm, Mặt trận xây dựng 57 căn nhà Đại đoàn kết, 9 căn nhà tình nghĩa, hỗ trợ 6.250 suất quà, trao tặng 28 tấn gạo. Cùng với đó, vận động nhân dân đóng góp tiền mặt trên 23 tỷ đồng, vận động hiến tặng trên 63.00m2 đất và đóng góp trên 25 ngàn ngày công xây dựng nông thôn mới...

Chiều ngày 2/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm, đồng thời đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam giữa nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2022 Mặt trận các cấp vận động Quỹ “Vì người nghèo” được trên 3,2 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ này và nguồn năm 2021 chuyển sang đã hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, tặng quà, nhu yếu phẩm cho gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khó khăn, người khuyết tật,... với tổng số tiền và hiện vật quy ra thành tiền trên 5 tỷ đồng. Ngoài ra, thực hiện Kế hoạch giảm nghèo năm 2022 của Ban Chỉ đạo tỉnh, từ đầu năm đến nay các Sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các huyện, thị xã, thành phố đã giúp đỡ cho 1.659 hộ nghèo với tổng số tiền trên 6,9 tỷ đồng.

Ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu ghi nhận và đánh giá cao với kết quả của toàn hệ thống Mặt trận cùng các tổ chức thành viên đã đạt được. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng bảo trợ xã hội. Xây dựng thế trận lòng dân, phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng thuận của Nhân dân. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng các tầng lớp nhân dân, từ đó đề xuất, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cần chủ động phối hợp với chính quyền giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Thường xuyên theo dõi, giám sát việc xử lý, giải quyết kiến nghị, phản ánh của Nhân dân, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào tôn giáo.

Trong hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí bổ sung 6 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Các đại biểu biểu quyết nhất trí bổ sung 6 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Các đại biểu biểu quyết nhất trí bổ sung 6 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận góp phần vào phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh giai đoạn 2019 – 2021.

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận góp phần vào phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh giai đoạn 2019 – 2021.

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận góp phần vào phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh giai đoạn 2019 – 2021.

Nguồn Đại Đoàn Kết

Facebook Youtube Top