Giỏ hàng

Ban hành quy chế kiểm soát chỉ dẫn địa lý và chất lượng sản phẩm cua thương phẩm của tỉnh Cà Mau

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh vừa Ban hành Quy chế kiểm soát chỉ dẫn địa lý và chất lượng sản phẩm cua thương phẩm của tỉnh Cà Mau.

Ban hành Quy chế kiểm soát chỉ dẫn địa lý và chất lượng sản phẩm cua thương phẩm của tỉnh Cà Mau.

Quy chế quy định trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động kiểm soát chỉ dẫn địa lý “Cà Mau” cho sản phẩm cua thương phẩm của tỉnh Cà Mau (gọi tắt là Chỉ dẫn địa lý cua “Cà Mau”); quy định về nội dung, trình tự, thủ tục và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng chỉ dẫn địa lý cua thương phẩm nhằm đảm bảo nguồn gốc, chất lượng và danh tiếng của chỉ dẫn địa lý “Cà Mau” được bảo hộ, góp phần đảm bảo quyền và lợi ích của người sản xuất, tiêu dùng khi sử dụng cua thương phẩm của tỉnh Cà Mau.

Theo đó, quy định kiểm soát về yêu cầu kỹ thuật nuôi, khai thác bao gồm 3 yếu tố: Nguồn gốc giống, môi trường nuôi và trọng lượng thu hoạch. Sản phẩm được nuôi, khai thác trong khu vực chỉ dẫn địa lý được bảo hộ; diện tích, sản lượng thu hoạch (đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp nuôi, khai thác được cấp quyền sử dụng); hợp đồng thu mua cua (đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh cua thương phẩm). Đối chiếu sản lượng thu mua, sản lượng đăng ký và sản lượng sử dụng chỉ dẫn địa lý cua “Cà Mau”.

Hoạt động kiểm soát về quy trình kỹ thuật nuôi, khai thác, chất lượng cảm quan, sử dụng mã số sản phẩm, nhãn hàng hóa được thực hiện thông qua hình thức nhật ký ghi chép và quan sát thực tế. Trong trường hợp cần thiết, khi có dấu hiệu vi phạm, khiếu nại thì hoạt động kiểm tra, đánh giá các yếu tố về chất lượng sẽ dùng phương pháp đánh giá chuyên gia (đối với chỉ tiêu chất lượng cảm quan), phân tích chỉ tiêu lý hóa (đối với chỉ tiêu chất lượng lý, hóa).

Theo cổng TTĐT CM

Facebook Youtube Top