Giỏ hàng

Cà Mau có 06 xã vùng đỏ về dịch Covid-19

 
Theo quyết định công bố cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp xã, phường, thị trấn (cấp xã) (trừ khu vực phong tỏa) trên địa bàn tỉnh được Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau ký ban hành ngày 15/11/2021, có hiệu lực thi hành từ 00 giờ ngày 16/11/2021, trên địa bàn tỉnh còn 06 xã vùng đỏ (cấp độ 4), 25 xã vùng cam (cấp độ 3) và 70 xã vùng vàng (cấp độ 2).
 So với quyết định công bố cấp độ dịch cấp xã trước đó, trên địa bàn tỉnh đã tăng 01 xã vùng đỏ.


Theo đó, 06 xã vùng đỏ gồm: Khánh Lâm, Khánh Hội (huyện U Minh); xã Tạ An Khương Nam (huyện Đầm Dơi); xã Khánh Bình Tây Bắc, Khánh Hưng (huyện Trần Văn Thời); Hàng Vịnh (huyện Năm Căn). 

25 xã vùng cam gồm: Phường 1, phường 2, phường 4, phường 5, phường 6, phường 7, phường 8 và xã Lý Văn Lâm, Tân Thành (thành phố Cà Mau); thị trấn Đầm Dơi và các xã Tạ An Khương, Trần Phán, Tân Đức, Tân Thuận (huyện Đầm Dơi); các xã Tân Hưng, Đông Hưng, Đông Thới (huyện Cái Nước); các xã Biển Bạch, Trí Lực (huyện Thới Bình); thị trấn Sông Đốc và các xã Khánh Hải, Phong Điền, Trần Hợi (huyện Trần Văn Thời); thị trấn Rạch Gốc (huyện Ngọc Hiển); xã Hàm Rồng (huyện Năm Căn). 

70 xã còn lại của các huyện, thành phố Cà Mau là vùng vàng (cấp độ 2). Toàn tỉnh không có xã vùng xanh (cấp 1)

Theo cổng TTĐT CM
Facebook Youtube Top