Giỏ hàng

Cà Mau có 09 xã vùng đỏ, 33 xã vùng cam, 59 xã vùng vàng về dịch Covid-19

Theo quyết định công bố cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp xã, phường, thị trấn (cấp xã) (trừ khu vực phong tỏa) trên địa bàn tỉnh được Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau ký ban hành ngày 11/11/2021, có hiệu lực thi hành từ 00 giờ ngày 12/11/2021, toàn tỉnh có 09 xã vùng đỏ, 33 xã vùng cam và 59 xã vùng vàng về dịch Covid-19.

Theo quyết định công bố cấp độ dịch cấp xã mới nhất không tăng thêm xã vùng đỏ, nhưng tăng thêm 02 xã vùng cam so với trước đó. 


Theo đó, 09 xã vùng đỏ (cấp độ 4) gồm: Việt Thắng (huyện Phú Tân); Khánh Hội (huyện U Minh); Tân Duyệt (huyện Đầm Dơi); Đông Thới (huyện Cái Nước); thị trấn Sông Đốc, xã Khánh Bình Tây Bắc, Khánh Hải, Khánh Hưng (huyện Trần Văn Thời); Hàng Vịnh (huyện Năm Căn). 

33 xã thuộc vùng cam (cấp độ 3), gồm:  Phường 4, phường 6, phường 7, phường 8, phường Tân Xuyên và xã Lý Văn Lâm (thành phố Cà Mau); thị trấn Cái Đôi Vàm và các xã Phú Mỹ, Tân Hải, Rạch Chèo (huyện Phú Tân); thị trấn U Minh và các xã Khánh Thuận, Khánh Lâm (huyện U Minh); thị trấn Đầm Dơi và các xã Tạ An Khương, Tạ An Khương Đông, Trần Phán, Tân Đức, Tân Thuận, Tạ An Khương Nam (huyện Đầm Dơi); thị trấn Cái Nước và xã Phú Hưng (huyện Cái Nước); thị trấn Thới Bình và xã Biển Bạch (huyện Thới Bình); thị trấn Trần Văn Thời và các xã Khánh Bình Tây, Phong Điền, Lợi An, Khánh Bình Đông, Khánh Bình, Trần Hợi (huyện Trần Văn Thời); thị trấn Rạch Gốc (huyện Ngọc Hiển); thị trấn Năm Căn (huyện Năm Căn). 

59 xã còn lại của các huyện, thành phố Cà Mau thuộc vùng vàng (cấp độ 2). Toàn tỉnh không có xã vùng xanh (cấp 1).

Theo cổng TTĐT CM

Facebook Youtube Top