Giỏ hàng

Cà Mau đẩy mạnh nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch

Cà Mau có gần 40.000 ha lúa sinh thái trên đất nuôi tôm đã được cấp nhãn hiệu chứng nhận và có gần 800 ha lúa được cấp chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ trong nước và quốc tế; có trên 19.000 ha tôm - rừng được chứng nhận tôm sinh thái; xây dựng được trên 20.000 ha vùng lúa an toàn chất lượng cao; thực hiện trên 10 liên kết sản xuất và tiệu thụ lúa an toàn, lúa hữu cơ theo chuỗi giá trị. Phát triển 8 nhãn hiệu gạo địa phương, trong đó có 2 nhãn hiệu gạo hữu cơ.

Theo Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau Phan Hoàng Vũ, hiện ngành nông nghiệp tỉnh Cà Mau đã tích cực triển khai thực hiện nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nhằm tiến tới xây dựng thương hiệu nông nhiệp hữu cơ, góp phần nâng cao giá trị hàng hóa và tạo thương hiệu trên thị trường tiêu thụ trong nước, cũng như xuất khẩu. Chuyển từ phát triển tập trung đơn ngành sang phát triển đa ngành, từ đơn giá trị sang tích hợp đa giá trị.

 
Mô hình lúa tôm ngày càng phát triển tại Cà Mau. Nguồn: ITN

Trong 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020, tổng sản phẩm (GRDP) khu vực nông, lâm, thủy sản của tỉnh Cà Mau đến năm 2020 đạt 20.746 tỷ đồng, tăng hơn 4.000 tỷ đồng so với năm 2015. Giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp đạt 91 triệu đồng/ha. Thu nhập của người lao động trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản đạt 40 triệu đồng/người/năm, qua đó góp phần tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị, xã hội. Các địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã không ngừng mở rộng diện tích, cũng như về quy mô phát triển nhiều mô hình nông nghiệp hữu cơ, an toàn được nhiều tổ chức thế giới chứng nhận như mô hình tôm sinh thái tại huyện Ngọc Hiển, mô hình trồng lúa hữu cơ tại huyện Thới Bình, Trần Văn Thời, Cái Nước, U Minh, TP Cà Mau…

Theo ĐBND
Facebook Youtube Top