Giỏ hàng

Cà Mau: Khẩn trương rà soát, thống kê tình hình thiệt hại do thiên tai

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thành phố Cà Mau khẩn trương rà soát, thống kê tình hình thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh.
 

Công tác gia cố, bảo vệ đê biển Tây được các lực lượng khẩn trương triển khai thực hiện trong những ngày vừa qua. Ảnh: Hồng Nhung.
 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố Cà Mau tiếp tục chỉ đạo UBND cấp xã khẩn trương thực hiện việc tổ chức thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai gây ra, sớm khắc phuc thiệt hại, ổn định cuộc sống. Chỉ đạo UBND cấp xã thống kê, phân loại, lập hồ sơ đối với từng loại thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND cấp huyện về số liệu báo cáo. Trong đó, ghi hình ảnh và đánh giá mức độ thiệt hại đối với từng loại thiệt hại của từng hộ dân, đặc biệt lúa, hoa màu, thủy sản nuôi và nhà ở. Đồng thời, tổng hợp số liệu về tiến độ, kết quả giúp đỡ, hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại. Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh kết quả chỉ đạo khắc phục thiệt hại và nội dung, số liệu báo cáo. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/7/2022.

Riêng đối với hỗ trợ khôi phục sản xuất sau thiên tai (đối với trường hợp đảm bảo điều kiện), khẩn trương chỉ đạo cơ quan chức năng lập hồ sơ, trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định để sớm triển khai thực hiện.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh) căn cứ quy định về tổng hợp, báo cáo tình hình thiên tai và quy định về hỗ trợ khôi phục sản xuất sau thiên tai, hướng dẫn, giám sát UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện thống kê, phân loại, lập hồ sơ đối với từng loại thiệt hại do thiên tai gây ra và hồ sơ, thủ tục hỗ trợ khôi phục sản xuất đúng quy định (đối với trường hợp đảm bảo điều kiện). Thời gian hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 15/7/2022.

Theo cổng TTĐT CM

Facebook Youtube Top